ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปากกว้าง

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปากกว้าง-, *ปากกว้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากกว้าง[N] broadbill, See also: a kind of water snake, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูน้ำชนิด Homalopsis buccata ในวงศ์ Colubridae กินปลาเป็นอาหาร มีพิษอ่อนมาก
ปากกว้าง[N] broadbill, See also: a kind of water snake, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูน้ำชนิด Homalopsis buccata ในวงศ์ Colubridae กินปลาเป็นอาหาร มีพิษอ่อนมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากกว้างน. ชื่องูนํ้าขนาดกลางชนิด Homalopsis buccata (Linn.) ในวงศ์ Colubridae ลำตัวยาวประมาณ ๑.๓ เมตร หัวใหญ่ ด้านบนมีแถบสีน้ำตาลเหลืองพาดขวาง ปากกว้าง เกล็ดมีสัน ตัวสีน้ำตาลแดง มักพบอาศัยอยู่ตามริมคลอง บึง และหนองน้ำ หากินเวลากลางคืน กินปลาและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นอาหาร มีพิษอ่อนมาก, หัวกะโหลก เหลือมอ้อ เหลือมน้ำ หรือ เห่าน้ำ ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Could have been a marlin or a broadbill or a shark.จะได้รับมาร์ลินหรือปากกว้าง หรือปลาฉลาม ฉันไม่เคยรู้สึก เขา The Old Man and the Sea (1958)
Thank you, Mr.Jereth. Thank you, Mr.Jereth.อ้าปากกว้างๆ... Schindler's List (1993)
Calcifer, open it wider.คาลซิเฟอร์ อ้าปากกว้างๆนะ! Howl's Moving Castle (2004)
Nuna! Open wide!พี่สาว อ้าปากกว้างๆ Romance of Their Own (2004)
and your face, crumpled up with laughterคือปากกว้างๆของเธอ ที่มีโซบะอยู่เต็มปาก Crying Out Love in the Center of the World (2004)
You get a good sound when the mouth is round.เสียงดังชัดเจน เมื่อเราอ้าปากกว้างกลม Drag Me to Hell (2009)
A good sound when the mouth is round.เสียงดังชัดเจน เมื่อเราอ้าปากกว้างกลม Drag Me to Hell (2009)
I've used hair jigs and pork rind, rubber jigs for largemouth.ผมเคยใช้เบ็ดลวด เกี่ยวด้วยหนังหมู เบ็ดยาง สำหรับตกปลาปากกว้าง Night of Desirable Objects (2009)
In order to eat that thing, you're going to have to dislocate your jaw.เพื่อจะกินเจ้านั่น คุณต้องอ้าปากกว้าง ๆ The Dwarf in the Dirt (2009)
But make no mistake.ทุกครั้งที่เธออ้าปากกว้างๆนั่น Comeback (2011)
- with another big-lipped blondie?"-กับคนหัวทองปากกว้างอีกคนงั้นเหรอ? Rumours (2011)
Open wi-อ้าปากกว้างๆ The Green Hornet (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากกว้าง[n.] (pākkwāng) EN: broadbill   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beaker(บีค'เคอะ) n. ถ้วยขนาดใหญ่ที่มีปากกว้าง,ถ้วยสุราขนาดใหญ่,แก้วที่มีส่วนปากเป็นรูปจะงอย
ewer(ยู'เออะ) n. กาน้ำปากกว้าง,คนโท
jar(จาร์) {jarred,jarring,jars} n. กระปุก,ขวดปากกว้าง,เหยือก,โอ่ง,ไห,โถ,เสียงสั่นสะเทือนระคายหู,การสั่นสะเทือน,อาการช็อค,ความไม่เห็นด้วย v. สั่นสะเทือน,ขัดแย้ง,ชนโครม,ไม่เห็นด้วย, See also: jaringly adv. ดูjar, Syn. vibrate,
open-mouthed(โอ'เพินเมาธฺ) adj. เปิดปาก,อ้าปาก,ตกตะลึง,มีปากกว้าง., See also: open-mouthedly adv. open-mouthedness n., Syn. noisy
widemouthed(ไวด์'เมาธดฺ) adj. มีปากกว้าง,อ้าปากกว้าง (เช่นด้วยความประหลาดใจ) ,โลภ,พูดมาก
yawn(ยอน) vi.,n. (การ) หาว,หาวนอนอ้าปากกว้าง,รูเปิด,ช่อง,ช่องแตกร้าว, See also: yawner n., Syn. gape
yawning(ยอน'นิง) adj. หาว,หาวปาก,อ้าปากกว้าง,เปิดกว้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง
ewer(n) คนโท,กาน้ำปากกว้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top