Search result for

ปั๊ม

(39 entries)
(0.6777 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปั๊ม-, *ปั๊ม*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั๊ม    [N] gas station, See also: petrol station, Syn. ปั๊มน้ำมัน, Example: ที่จังหวัดหนึ่งรถยนต์อาตมาไปจอดเติมน้ำมันที่ปั๊ม เด็กปั๊มจำอาตมาได้พากันมาห้อมล้อมขอลายเซ็น, Count unit: ปั๊ม, แห่ง
ปั๊ม    [N] water pump, Syn. ปั๊มน้ำ, เครื่องสูบน้ำ, Example: เขาคัดหางเสือเปลี่ยนทิศเดินเรือเฉียงคลื่นลม ปั๊มน้ำสองตัวกับท่อขนาดสี่นิ้วทำงานอย่างเป็นที่น่าพอใจ, Count unit: ตัว
ปั๊ม    [V] pump, Syn. สูบ, Example: ออร์แกนในโบสถ์สมัยแรกๆ ใช้คนจำนวนหลายคนปั๊มลมให้กับนักดนตรี
ปั๊ม    [V] copy, See also: reproduce, reprint, Syn. หล่อ, ลอกแบบ, Example: ฉันคงต้องเอาลูกกุญแจไปปั๊มเป็นลูกสำรองไว้
ปั๊มลม    [N] air compressor, Syn. ที่ปั๊มลม, Example: รถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบและรถเมล์ดีเซลมีปั๊มลมเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปั๊มก. ใช้เครื่องที่เป็นแบบพิมพ์ตอกลงหรือกดลงบนกระดาษหรือโลหะเป็นต้นให้มีรูปหรือลวดลายตามแบบพิมพ์นั้น เช่น ปั๊มตรา ปั๊มกระดุม, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ปั๊มแบงก์ ปั๊มเงิน
ปั๊มใช้เครื่องสูบหรือดูดของเหลวหรือแก๊ส เช่น ปั๊มน้ำ ปั๊มลม, ใช้เครื่องช่วยทำให้หัวใจกลับเต้นเป็นปรกติ เรียกว่า ปั๊มหัวใจ.
ปั๊มน. เรียกเครื่องยนต์สำหรับสูบน้ำ ว่า เครื่องปั๊มน้ำ, เรียกเครื่องยนต์สำหรับสูบลมหรือแก๊ส ว่า เครื่องปั๊มลม, เรียกเครื่องอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้หัวใจกลับเต้นเป็นปรกติว่า เครื่องปั๊มหัวใจ
ปั๊มสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง, เรียกเต็มว่า ปั๊มน้ำมัน.
ปั๊มน้ำมันน. สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง, เรียกสั้น ๆ ว่า ปั๊ม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aspirator; vacuum pumpปั๊มสุญญากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aspirator; vacuum pumpปั๊มสุญญากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacuum pump; aspiratorปั๊มสุญญากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
vacuum pumpปั๊มสุญญากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacuum pump; aspiratorปั๊มสุญญากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
centrifugal pumpปั๊มหอยโข่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
็Heat pumpปั๊มความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Centrifugal pumpปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Metering pumpsปั๊มสูบจ่ายแบบมีชุดควบคุม [TU Subject Heading]
Muscle Pumpปั๊มกล้ามเนื้อ, การบีบรัดตัวของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปั๊ม[n.] (pam) EN: pump ; filling station ; water pump   FR: pompe [f]
ปั๊ม[v.] (pam) EN: pump   FR: pomper
ปั๊มตรา[v. exp.] (pam trā) EN: affix a seal ; put a seal   FR: apposer un cachet
ปั๊มน้ำมัน[n. exp.] (pam nāmman) EN: gas station   FR: pompe à essence [f] ; poste d'essence [m] ; station-service [f]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tandem vane pumps ปั๊มที่มีใบกังหันต่อเชื่อมตามยาว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gas station    [N] ปั๊มน้ำมัน, See also: สถานีเติมน้ำมัน, Syn. petrol station
mint    [VT] ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา, See also: ปั๊มเหรียญ, Syn. stamp, mold, coin
pump    [VT] ปั๊มลมหรือของเหลว, See also: สูบฉีด, สูบ
pump    [VI] ปั๊มลมหรือของเหลว, See also: สูบฉีด, สูบ
pump    [N] เครื่องสูบน้ำ, See also: ปั๊ม, ปั๊มน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compressor(คัมเพรส'เซอะ) n. ผู้อัด,สิ่งอัด,กล้ามเนื้อที่กดส่วนหนึ่งของร่างกาย,เครื่องยนต์ที่มีลูกสูบหรือเครื่องปั๊ม
filling stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ
gas stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ
lift pumpn. เครื่องปั๊มน้ำ,เครื่องสูบน้ำขึ้น
punch(พันชฺ) n. เครื่องตอกรู,เครื่องปั๊ม,หมัด,หมัดเด็ด vt. เจาะ,ต่อย,ไล่แหย่
service stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ

English-Thai: Nontri Dictionary
FILLING filling station(n) ปั๊มน้ำมัน
punch(n) เครื่องเจาะรู,การต่อย,สุราผสม,ลิ่ม,ปั๊ม,หมัด

German-Thai: Longdo Dictionary
Stempel(n) |der, pl. Stempel| ตรายางที่ใช้ปั๊มหรือประทับตราวันที่หรือชื่อลงบนกระดาษ

Are you satisfied with the result?

Go to Top