ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปันส่วน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปันส่วน-, *ปันส่วน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปันส่วน(v) ration, See also: share, portion, Syn. แบ่งเฉลี่ย, Example: ในยามสงครามทหารส่วนใหญ่ล้วนแต่อ่อนแอและหิวโหยเพราะปันส่วนอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ, Thai Definition: แบ่งให้ตามส่วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปันส่วนก. แบ่งเฉลี่ยตามส่วน.
ปันส่วนว. ที่แบ่งเฉลี่ยตามส่วน เช่น ข้าวปันส่วน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allocateปันส่วน, แบ่งส่วน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If the men are lucky, rations, great coats and mail are brought to them after dark.ถ้าคนโชคดีปันส่วน, เสื้อที่ดี และอีเมลจะถูกนำไปยังพวกเขา หลังจากที่มืด How I Won the War (1967)
Wool, mink collar. It's a nice coat. She'll trade it for ration coupons.ขนแกะปกมิ้งค์แลกคูปองปันส่วน Schindler's List (1993)
The Ariki-mau promised we could keep 30% of the crop.อาหารปันส่วน ท่านหัวหน้าสัญญาให้ผลผลิตเรา30เปอร์เซนต์ Rapa Nui (1994)
Cut the ration. Nothing else matters.ใช่มันบดนี่ซิตัดปันส่วนลง ไม่มีอะไรอื่นสำคัญกว่านี้ Rapa Nui (1994)
I just need my daily gas ration from the Sheriff.ฉันเพียงแค่ต้องปันส่วนก๊าซใน ชีวิตประจำวันของฉันจากนายอำเภอ Cars (2006)
I have told our cook that all officers... will have the same rations and food as our men.ผมสั่งพ่อครัวไว้ว่า .. นายทหารก็ต้อง มีการปันส่วนอาหารไว้ เช่นเดียวกับพลทหาร Letters from Iwo Jima (2006)
I used to clean his shoes at Harrow, informs me we have a good chance... of including it in the standard issue ration pack.ที่จะทำกำไรแล้วมาปันส่วนกัน Atonement (2007)
But Sam Crow handles the retaliation.แต่Sam Crowจะเป็นฝ่าย ดูแลจัดสรรปันส่วน Hell Followed (2008)
And by the time the violence reached epic proportion, และเมือเกิดความรุนแรงขึ้น ถึงเรื่องการแบ่งสันปันส่วน Hell Followed (2008)
Food and water is scarce and we are distributing rations, but they're very meagre.อาหารและน้ำ ขาดแคลน พวกเราปันส่วนอาหารให้แต่พวกเขาก็ยังขาดแคลน The Labyrinth of Gedref (2008)
We need to control as much of it as we can.และเราจะต้องจัดสรรค์ปันส่วน ให้ได้ผลที่ดีที่สุด Quantum of Solace (2008)
Came to close a distribution deal.มาเพื่อปิดการเเบ่งสรรปันส่วน Balm (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปันส่วน[pansuan = pansūan] (n) EN: ration ; share ; portion ; apportion  FR: rationner

English-Thai: Longdo Dictionary
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ration(vt) ปันส่วน, See also: แบ่งสรร, Syn. allot, apportion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coupon(คู'พอน) n. บัตร, บัตรควบ, ตั๋ว, ตั๋วที่ฉีกได้, ใบแนบโฆษณา, บัตรปันส่วน บัตรแลกสินค้า, บัตรลดราคา
distribute(ดิสทริบ'บิวทฺ) vt. แจก, แบ่งสรรปันส่วน, แพร่, กระจาย, จำหน่าย, จำแนก, รื้อแม่พิมพ์, Syn. dispense, assign, Ant. collect
distributive(ดิสทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วน, เกี่ยวกับการจำหน่าย, เกี่ยวกับการกระจาย, ซึ่งจำแนก., See also: distributiveness n. ดูdistributive, Syn. assigning
divide(ดิไวดฺ') { divided, dividing, divides } vt., vi. แบ่ง, แบ่งแยก, แตกกิ่งก้านสาขา, หาร n. ทางแยก, การแบ่งสรรปันส่วน, เส้นแบ่งเขต, ภาวะวิกฤติ, Syn. separate, part
dividual(ดิวิจ'ดวล) adj. ซึ่งแบ่งแยกออกได้, แบ่งแยก, แตกต่าง, เด่นชัด, เกี่ยวกับการปันส่วน
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก, การแบ่งสรร, การปันส่วน, ความแตกแยก, สิ่งที่แบ่งแยก, เส้นแบ่งเขต, การหาร, แผนก, ฝ่าย, ส่วน, หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation, part, section, discord
divvy(ดิฟ'วี) vt. , vi. แบ่ง, จัดแบ่ง, แบ่งสรรปันส่วน
ration(เร'เชิน) n. การปันส่วน, ปริมาณปันส่วน, ปริมาณที่แบ่งสรร, อาหารปันส่วน vt. ปันส่วน, แบ่งสรร, See also: rations n. เสบียง, Syn. portion, dole, allot
rationing(เร'เชินนิง) n. การแบ่งสันปันส่วน
repartition(รีพาร์ทิช'เชิน) vt., n. (การ) แจกจ่าย, แจกแจง, แบ่งสรร, ปันส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน, ให้, แจก, จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน, การแจกจ่าย, การจัดแบ่ง, การให้
distribute(vt) แจก, จำหน่าย, แบ่งสันปันส่วน, จำแนก
distribution(n) การแจก, การจำหน่าย, การแบ่งสันปันส่วน
distributive(adj) เกี่ยวกับการจำหน่าย, เกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วน
division(n) การหาร, การแบ่ง, การแบ่งแยก, การปันส่วน, ฝ่าย, แผนก, หน่วย
proportion(n) สัดส่วน, ปฏิภาค, การแบ่งสันปันส่วน, อัตราส่วน
prorate(vt) จ่าย, แจก, ให้ปัน, แบ่งสันปันส่วน
ration(vt) แบ่งส่วน, ปันส่วน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top