ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปะการัง

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปะการัง-, *ปะการัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะการัง[N] coral, See also: coral reef, coral colony, Syn. ต้นปะการัง, Example: ปลาหลากสีสันกรูเข้ามารายล้อมเกรียวกราว และรีบผละหนีเข้าซุกตามพุ่มปะการังด้วยท่าทางตื่นตระหนก, Count unit: กิ่ง, ต้น, Thai definition: ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง จำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเล มีรูปร่างแบบต่างๆ อาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปะการังน. ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด ในชั้น Anthozoa ส่วนมากตัวมีขนาดเล็ก พวกเดียวกับดอกไม้ทะเล รูปทรงกระบอก อาศัยอยู่เดี่ยว ๆ หรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สร้างหินปูนห่อหุ้มตัวเป็นโครงร่างหลายแบบ อาศัยและเจริญเติบโตในทะเลเขตร้อน บริเวณชายฝั่งและรอบ ๆ เกาะ เช่น ปะการังเห็ด [ Fungia fungites (Linn.)] ปะการังเขากวาง [ Acropora formasa (Dana)] ในโครงสร้างที่ทับถมกันเพิ่มมากขึ้น เรียกว่า หินปะการัง, ถ้ามากจนเป็นโขด เกาะ หรือเทือก ก็เรียกว่า โขดปะการัง เกาะปะการัง หรือเทือกปะการัง, บางทีเรียกเป็น กะรัง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coralปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
colonial coralปะการังกลุ่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chain coralปะการังลูกโซ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
solitary coral; cup coral; horn coralปะการังเดี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cup coral; horn coral; solitary coralปะการังเดี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
horn coral; cup coral; solitary coralปะการังเดี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coralปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coralsปะการัง [TU Subject Heading]
Corals ปะการัง
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีอยู่เฉพาะน่านน้ำ เขตอบอุ่นของโลก อาศัยอยู่ ในโครงสร้างหินปูนโดยมีลักษณะการดำรงชีพอยู่ 2 แบบ คือ อยู่ตัวเดียว (Solitary) หรืออยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เรียก colony ปะการังจะเติบโตได้ดี เฉพาะบริเวณที่น้ำทะเลมีอุณหภูมิตั้งแต่ 18-27 องศาเซลเซียล มีแสงแดดพอประมาณไม่ใช่แดดจัด น้ำไม่ขุ่น และมีความลึกของน้ำไม่เกิน 50 เมตร ปะการังที่เจรญในเขตน้ำตื้นจนถึงเขตน้ำลึก 50 เมตร จะมีการเจริญเติบโตแบบรวมกลุ่มหรือ colony ซึ่งจะเกิดเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ ส่วนปะการังที่เจริญเติบโตในน้ำลึกจะมีลักษณะเป็นก้อนขนาดไม่ใหญ่ ไม่มีการเจริญเป็นแนวปะการัง ปะการังส่วนมากจะอาศัยอยู่ร่วมกันกับสาหร่ายเซลล์เดียวสีเขียวที่เรียกว่า Zooxanthellae โดยต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน แนวปะการังส่วนใหญ่มักเกิดในเขตน้ำตื้น ตั้งแต่ชายฝั่งทะเลลงไปจนถึงระดับความลึก 10-60 เมตร โดยทั่วไปอาจแบ่งแนวปะการัง ตามลักษณะกว้าง ๆ ได้ คือ Fringing Reef, Barrier Reef และ Atoll [สิ่งแวดล้อม]
Coralปะการัง [การแพทย์]
Coral, Elk Hornปะการังหินเขากวางอย่างแบน [การแพทย์]
Coral, Fireปะการังไฟ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it wasn't any propeller. It wasn't any coral reef.ไม่ได้โดนใบพัด ไม่ได้โดนปะการัง Jaws (1975)
Oh, our rendezvous date is March 11, 2000 at 3 pm... on the coral beach.เอาล่ะ วันนัดพบของเราคือ 11 มี.ค. 2000 นะ ...เวลาบ่าย 3 โมง ที่ "หาดปะการังIl Mare (2000)
And all the fish species that depend on the coral reefs are also in jeopardy as a result.สายพันธุ์ปลาทั้งหมดที่มีชีวิตขึ้นอยู่กับแนวปะการัง พลอยตกอยู่ในความเสี่ยงไปด้วย An Inconvenient Truth (2006)
Went snorkeling with them. Cut my leg on a piece of coral.ไปดำน้ำตื้นกับพวกเค้้า โดนเศษปะการังบาดที่ขา Marley & Me (2008)
Thus, corals are born from the marriage of algae and shells.เช่นปะการัง เกิดจากการรวมตัวกันของสาหร่ายและเปลือกแข็ง Home (2009)
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด Home (2009)
Coral reefs, for example, are extremely sensitive to the slightest change in water temperature.ปะการังบอบบางมาก กับการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยเช่นนี้ แม้เพียงเล็กน้อย 30% ของมัน หายไปแล้ว Home (2009)
Jim had the idea to try to do something about it, to stop this, so I began documenting reefs around the world.จิม จึงมีความคิด ที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมัน เพื่อหยุดความเสื่อมนี้ ผมเลยเริ่มที่ถ่ายสารคดี ตามแนวปะการังทั่วโลก The Cove (2009)
Were high coral ridges that spanned the island.คือแนวสันเขาปะการัง.. ทอดยาวไปทั่วทั้งเกาะ Peleliu Hills (2010)
This is the tropical reef tank where the tiger shark was kept prior to release.นี่คือตู้ปะการังใต้ทะเลเขตร้อน ที่ที่ฉลามเสือนั่นอยู่ก่อนที่จะถูกปล่อย The Predator in the Pool (2010)
Meet deploria labyrinthiformis, better known as the groovy grooved brain coral native to the Caribbean, Bermuda and Bahamas.นี่คือ deploria labyrinthiformis, เป็นที่รู้จักโดยทั้วไปว่าปะการังรูปสมอง ตามธรรมชาติอยู่แถบแคริบเบียน เบอร์มิวด้าและบาฮามัส The Predator in the Pool (2010)
Coral skeletons accrete tiny crystals of calcium carbonate at night.โครงสร้างของปะการังเกาะผลึกแก้วเล็กๆ ของหินปูนตอนกลางคืน The Predator in the Pool (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปะการัง[n.] (pakārang) EN: coral ; coral reef ; coral colony   FR: corail [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atoll(แอท'ทอล) n. เกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินปะการัง (coral island)
coelenteraten. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่นปลาดาว หินปะการัง
coral(คอ'เริล) n. หินปะการัง,สิ่งหรือของประดับที่ทำด้วยหินปะการัง,สีหินปะการัง (สีแดงอมเหลืองหรือชมพู) ,กลุ่มไข่กุ้ง. adj. ซึ่งทำด้วยหรือประกอบด้วยหินปะการัง,คล้ายหินปะการัง
coral ragn. หินปูนปะการัง
coral reefn. โขดหินปะการัง
coral sean. ทะเลหินปะการัง
coralli-Pref. "หินปะการัง"
lagoon(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม,บึง,บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง,บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
lagune(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม,บึง,บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง,บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
polyp(พอล'ลิพ) n. ติ่งเนื้องอก,สัตว์จำพวกหินปะการัง., See also: polypous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
coral(n) ปะการัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top