ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปล่อยออก

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปล่อยออก-, *ปล่อยออก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คาย ๑ปล่อยออกมา เช่น คายความร้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello. Al? Al!อะ สวัสดี อัล เฮ้ ปลดปล่อยออกมาสิ Aladdin (1992)
Those guys been in yet?ตามสถิติ 4 คนที่ถูกปล่อยออกจากคุก จะมี1คนที่จะกลับเข้าไปภายในสามปี Hero (1992)
How many launches are there in a day?เราปล่อยออกไปเท่าไหร่ภายใน1วัน? โหลนึงได้มั้ย? Gattaca (1997)
Don't shoot...อย่าปล่อยออกไป... Street Fighter Alpha (1999)
- He hasn't even come to see you! - No!พวกที่กบฏต่อทางการ ก็ถูกปล่อยออกมาหมดตั้งนานแล้ว. Millennium Actress (2001)
When the melody turns on gas comes outเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น ก๊าชก็จะถูกปล่อยออกมา Oldboy (2003)
So we're going to say with the current tonnage of sulphur oxides for example we will say that is the limit.เราก็เลยบอกว่า ปริมาณก๊าซที่เราปล่อยออกไปในปัจจุบัน เช่น ซัลเฟอร์ออกไซด์ เราก็บอกว่านี่เป็นขีดจำกัด The Corporation (2003)
I don't really care what the chairman of General Motors thinks is an appropriate level of emissions to come out the tailpipe of General Motors automobiles.ประธานเจเนรัลมอเตอร์คิดว่า แก๊สพิษที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ในระดับแค่ไหนจึงถือว่าเหมาะสม The Corporation (2003)
Better out than in I always say eh, Fiona?ปล่อยออกมาดีกว่าเก็บไว้ ฉันบอกเธออยู่เรื่อยใช่ไม๊, ฟิโอนา? Shrek 2 (2004)
I've never considered myself claustrophobic... but I started sweating and I couldn't find the right flow rate on the tank... and I was breathing differently than I was when I was testing it on the outside.ฉันเริ่มเหงื่อแตก ปรับอัตราปล่อยออกซิเจนไม่ถูก จังหวะหายใจของฉันต่างจากตอนที่ซ้อมอยู่ข้างนอก Primer (2004)
Well, nemo there is, uh, eight inches long, so he was just released.ในบันทึกบอกว่า ตัวยาว 8 นิ้ว งั้นคงเพิ่งถูกปล่อยออกมา Lost Son (2004)
It's the devil- the devil has been set loose!รึว่ามันคือปีศาจ- ปีศาจถูกปล่อยออกมาแล้ว! Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

English-Thai: Longdo Dictionary
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
effluent(n) สิ่งที่ถุกปล่อยออกมา
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burst out[PHRV] ปล่อยออกมาทันที, See also: เริ่มทำ(บางสิ่ง)ทันที, Syn. break into, break out in, burst into, bust out
discharge[VT] ปล่อยออก, See also: ขับออก, ส่งออกไป
effuse[VT] ไหลออก, See also: ปล่อยออก, กระจายออก, ส่องแสง, Syn. flow out, jet
emit[VT] ปล่อยออกมา, See also: ส่งออกมา, Syn. discharge, give forth, sent out
give off[PHRV] ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, แก๊ส, กลิ่น), Syn. fling off, give forth, give out, throw off, throw out
give out[PHRV] ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, แก๊ส, กลิ่น), Syn. fling off, give forth, give off, throw off, throw out
let off steam[PHRV] ปล่อยออก (เครื่องจักรไอน้ำ), Syn. blow off
let out[PHRV] ปล่อยออกไป, See also: ให้ออกไป
let out[PHRV] ปล่อยออก (น้ำ, อากาศ)
loose off[PHRV] ยิงออกไป, See also: ปล่อยออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerosol(แอ' โรซอล) n. ละอองของเหลว, หมอก,ควัน, ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊สเฉื่อย แล้วสามารถถูกปล่อยออกเป็นละอองของเหลว (สเปรย์), Syn. smoke, fog)
disgorge(ดิสกอร์จฺ') vt.,vi. อาเจียน,สำรอก,คาย,ยอม,ปล่อยออกอย่างแรง, See also: disgorgement n., Syn. vomit
effluenceadj. ซึ่งไหลออก,ซึ่งปล่อยออก, See also: effuent adj. ดูeffluence
effuse(อิฟิวซฺ') vt. ไหลออก,ปล่อยออก,การจายออก,ส่องแสง,พูดมาก,พูดน้ำท่วมทุ่ง.
egest(อีเจสทฺ') vt. ปล่อยออก,ขับออก, See also: egestion n. ดูegest egestive adj. ดูegest
emanate(เอม'มะเนท) vi. ไหลออก,กระจาย,ฟุ้ง,ระเหย,ปรากฎ,กำเนิด,ส่อง. vt. ปล่อยออกมา, See also: emanative adj. ดูemanate emanator n. ดูemanate emanatory adj. ดูemanate emanation n. ดูemanate emanational adj. ดูemanate
emission(อีมิช'เชิน) n. การปล่อยออกมา,การฉาย,การแพร่,สิ่งที่ถูกปล่อยหรือแพร่ออกมา, See also: emissive adj.
emit(อีมิท') {emitted,emitting,emits} vt. ปล่อยออกมา,ฉาย,ส่อง,แพร่กระจาย, See also: emitter n. ดูemit, Syn. discharge abbr. enzyme muliplies immunoassay technique
endoplasmic reticulumเป็นท่อขนาดเล็ก แทรกอยู่ทั้วไปในไซโตปลาสซึม และเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างผนังเซลล์กับผนังนิวเคลียส ของเหลวภายในนี้จึงเหมือนกับของเหลวภายนอกเซลล์ทำหน้าที่เป็นระบบสังเคราะห์และลำเลียงสารไปยังที่ต่างภายในและภายนอกเซลล์ แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ Granular พวกนี้มี ribosome มาเกาะจึงเห็นเปืนผิวขรุขระ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและลำเลียงเพื่อปล่อยออกนอกเซลล์ ส่วนชนิดที่ 2 เรียกว่า Agranular หรือชนิดผิวเรียบเพราะไม่มี ribosome มาเกาะ ทำหน้าที่ผลิตสารพวกไขมันและลำเลียงโปรตีนต่าง ๆ ภายในเซลล์
exhale(เอคซฺเฮล') vi. หายใจออก,ปล่อยออก,กระจายออกมา,ฟุ้ง,พลุ่ง,ระเหยออก

English-Thai: Nontri Dictionary
belch(vi,vt) เรอ,ปล่อยออก,พ่นออก
effluence(n) การไหลออก,การปล่อยออก
effusion(n) การไหลออก,การปล่อยออก,การเทออก
emanation(n) การออกไป,การระเหยออก,บ่อเกิด,การกำเนิด,การปล่อยออกมา
emission(n) การส่งออกไป,การแพร่ออกมา,การฉาย,การปล่อยออกมา
exhale(vi,vt) หายใจออก,ฟุ้ง,กระจายออก,ระเหยออก,ส่งออกมา,ปล่อยออก
issue(vi) ไหลออกมา,ออกมา,เกิดผลขึ้น,ปล่อยออก
project(vi) ยิงออกไป,ปล่อยออกมา,ฉายเป็นเงา,พุ่งออกไป,ถ่ายแผนที่
radiate(vi,vt) แผ่รังสี,ส่งแสง,กระจายเสียง,ปล่อยออกมา
secrete(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ซุกซ่อน,ปล่อยออก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top