ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปล่อยวาง

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปล่อยวาง-, *ปล่อยวาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล่อยวาง[V] let oneself on, See also: not take something to heart, Syn. คิดตก, Example: การดำรงชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างให้เรารู้จักปล่อยวางเพื่อความสงบ, Thai definition: พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วางปล่อยวาง เช่น วางอารมณ์ วางธุระ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just strut your nasty stuff Wiggle in the middle, yeahก็แค่ปล่อยวาง ปล่อยให้มันแกว่งไปมา ช่าย Labyrinth (1986)
You know, Count, you should try and lighten up.รู้มั้ยท่านเคานต์ ท่านควรลองปล่อยวางบ้างนะ Mannequin: On the Move (1991)
Come on. Shut up. Take it easy.มานี่ เงียบซะ / แล้วปล่อยวาง American History X (1998)
I think you better chill out on the preaching bullshit.ฉันว่านายควรจะปล่อยวางดีกว่า/กับบทสวดบ้าๆ นี่ American History X (1998)
Look, nigger, will you chill the fuck out?มองดูพวกนิโกร /จะปล่อยวางบ้างได้มั้ยฮะ? American History X (1998)
After awhile, I just put my head down... and read the stuff that Sweeney sent me... and I kept to myself.พอสักพักหนึ่ง/ฉันก็ต้องปล่อยวาง... มานั่งอ่านหนังสือ/ที่สวีนีย์ส่งให้ฉัน... และฉันก็เก็บมันไว้กับตัว American History X (1998)
Just take it easy on the brothers, all right?ปล่อยวางซะกับเรื่องของพี่นะ / โอเคมั้ย? American History X (1998)
If you want to advance, Kaspar Weiss, you must let go.ถ้าเธออยากจะก้าวหน้านะ แคสป้าร์ ไว้ส์ เธอต้องรู้จักปล่อยวาง The Red Violin (1998)
You can't let go of anything!คุณไม่เคยปล่อยวางอะไรเลย! The Story of Us (1999)
And then I remember to relax... and stop trying to hold on to it.แล้วผมก็ระลึกได้ว่าต้องปล่อยวาง เลิกการยึดมั่นถือมั่น American Beauty (1999)
Time to go on.ถึงเวลาปล่อยวางแล้ว The Legend of Bagger Vance (2000)
- Hey, thought you were working. - I got let go.เฮ้, ฉันนึกว่าเธอจะออกไปทำงานอยู่ซะอีก ก็แค่ต้องปล่อยวางบ้างน่ะ Hothead (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยวาง[v.] (plǿiwāng) EN: let oneself on ; not take sth to heart ; let sth go ; release one's hold ; free oneself from   
ปล่อยวาง[adj.] (plǿiwāng) EN: detached   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top