Search result for

ปลาโลมา

(28 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลาโลมา-, *ปลาโลมา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลาโลมา[N] dolphin, See also: porpoise, Example: ถ้าคุณเคยนั่งเรือข้ามฝากไปเกาะสมุย คุณจะได้พบกับปลาโลมาว่ายเคียงคู่ไปกับเรือด้วย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ Odenteceti มีหลายชนิดในหลายวงศ์ ลำตัวใหญ่ บางชนิดปลายปากยื่นแหลม บางชนิดหัวกลมมน หางแบนเพื่อช่วยในการพุ้ยน้ำ มักมีครีบหลัง 1 ครีบ หายใจด้วยปอด อาศัยอยู่ในทะเล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลาโลมาดู โลมา ๒.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dolphinsปลาโลมา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Three, listen to dolphins, because they're clever and unselfish.สาม ฟังเสียงปลาโลมา เพราะพวกมันฉลาดและไม่เห็นแก่ตัว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Coming up, we're gonna visit the aquarium and see how Penny the Porpoise is.กลับมาเราจะไป เยี่ยมชมพิพิธภัณธ์สัตว์น้ำ.. ...และมาดูกันว่า\ น้องเพนนี่ ปลาโลมา The Ugly Truth (2009)
- First tattoo, a purpoise.รอยสักแรกของฉัน รูปปลาโลมา Zombieland (2009)
It's so bizarre because if you didn't know what's going on over here, you would think this is a town that loved dolphins and whales.มันแปลกประหลาดมาก เพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ ว่าอะไรเกิดขึ้นที่นี่ คุณอาจจะคิดว่าเมืองนี้ เป็นเมืองของผู้คนที่รักปลาโลมาและวาฬ The Cove (2009)
They wouldn't let me talk about this dolphin slaughter in Taiji.พวกเค้าไม่ยอมให้ผม พูดเกี่ยวกับการฆ่าปลาโลมาในเมืองไทจิ The Cove (2009)
I said, "Dolphin slaughter?ผมพูดว่า "การฆ่าปลาโลมาน่ะเหรอ? คุณกำลัง... The Cove (2009)
That's a dolphin's worst nightmare right there.จุดนี้คือฝันร้ายของปลาโลมา อย่างแท้จริง The Cove (2009)
Hundreds of thousands of dolphins have died there.ปลาโลมาหลายแสนตัว ต้องจบชีวิตลงตรงนี้ The Cove (2009)
I couldn't...คุณจะได้เห็นเรือปลาโลมา แล่นผ่านหน้าต่าง The Cove (2009)
The first time I connected with him in recent years was on a trip down to Nicaragua.และตอนนี้ถ้าปลาโลมาเหล่านี้ กำลังตกอยู่ในอันตราย ไม่ว่าจะที่ไหนในโลก The Cove (2009)
The dolphins were put on a helicopter, and then out to sea we go, and the dolphins are released.ตอนนั้นเป็นการเดินทาง ไปยังนิคารากัว มีปลาโลมาอยู่สองตัว ในสระซึ่งเต็มไปด้วยของเสีย The Cove (2009)
We're going to capture these dolphins out of the wild and bring them into captivity.ริคได้ขอความช่วยเหลือ จากทหารนิคารากัว นำปลาโลมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ The Cove (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลาโลมา[n.] (plā lōmā) EN: dolphin   FR: dauphin [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dolphin[N] ปลาโลมา
porpoise[N] ปลาโลมา (ศัพท์ทางเทคนิคที่ใช้เรียกปลาโลมา)
sea hog[N] ปลาโลมาขนาดเล็กชนิดหนึ่ง, Syn. dolphin, porpoise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bottlenose(บอท'เทิลโนส) n. สัตว์ทะเลที่มีจมูกคล้ายรูปขวด เช่น ปลาโลมา, See also: bottle-nosed adj.
dolphin(ดอล'ฟิน) n. ปลาโลมา
grampus(แกรม'พัส) n.ปลาโลมาในทะเลเหนือ,ปลาวาฬจำพวก Orca orca (killerwhale)
porpoise(พอร์'เพิส) n. ปลาโลมา
sea hogn. ปลาโลมา., Syn. porpoise

English-Thai: Nontri Dictionary
dolphin(n) ปลาโลมา
porpoise(n) ปลาโลมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
海豚[いるか, iruka] (n) ปลาโลมา

German-Thai: Longdo Dictionary
Gegensatz(n) |der, pl. Gegensätze| ความแตกต่าง เช่น Im Gegensatz zu meisten Fischen legen Delphine keine Eier. ปลาโลมาไม่วางไข่ต่างจากปลาทั่วไป, See also: das Gegenteil

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top