Search result for

ปริญญาโท

(27 entries)
(0.0049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปริญญาโท-, *ปริญญาโท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริญญาโท    [N] master's degree, See also: master's, Example: งานวิจัยส่วนใหญ่ทางภาษาศาสตร์เป็นผลงานของนิสิตระดับปริญญาโท

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Master of business administration degreeปริญญาโททางบริหารธุรกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm a dentist. - No, you were a dentist. Now you're a caterer, and you're paid fairlyผมจบปริญญาโท เป็นหมอฟัน ไม่ใช่ค่ะ คุณแค่เคยเป็นหมอฟัน In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Smart as a whip, Harvard M.B.A.ฉลาดเป็นกรด จบปริญญาโทบริหารธุรกิจจากฮาร์วาร์ด The Story of Lucy and Jessie (2009)
I mean, especially when you factor in graduate school.ผมหมายความว่า โดยเฉพาะถ้าคุณเรียนปริญญาโท Reversals of Fortune (2009)
I have a M.B.. A from Tuck.ฉันได้ปริญญาโทจากบริหารธุรกิจ The Lost Boy (2009)
I even wrote a paper on him as an undergrad.ผมเคยเขียนรายงาน เรื่องของเขาสมัยเรียน ปริญญาโท A Night at the Bones Museum (2009)
27 years old in the masters program for Fine Arts at B.U.อายุ 27 ปี กำลังเรียนปริญญาโท ด้านวิจิตรศิลป์ ที่มหาวิทยาลัยบอสตัน August (2009)
So, Penny tells me you're working as a waitress to put yourself through grad school.เพนนีบอกผมว่า คุณทำงานเป็นสาวเสิร์ฟ ส่งเสียตัวเองเรียนปริญญาโท The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
I need a list of her contacts. I gotta talk to her friends, associates.เอ็มม่า เครเว็น, อายุ 24 ปี, จบการศึกษาระดับปริญญาโท ถูกฆ่าตายที่หน้าบ้านของเธอ ในโรสลินเดล Edge of Darkness (2010)
A Stanford MBA named Roy Raymond wants to buy his wife some lingerie, but he's too embarrassed to shop for it in a department store.เรย์ เรย์มอนด์เด็กปริญญาโทสแตนฟอร์ด อยากซื้อชุดชั้นในให้ภรรยา แต่อายที่จะไปซื้อในห้าง The Social Network (2010)
I received my bachelor's degree from UNM, my master's from the University of Colorado.ผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโก ผมจบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด Sunset (2010)
I have a master's degree and two doctorates.ที่คุณควรรู้ไว้ ผมมีปริญญาโท และปริญญาเอกอีก 2 ใบ The Robotic Manipulation (2010)
Sheldon tells me you only have a master's degree.Sheldon บอกว่าเธอจบแค่ปริญญาโทเอง The Zazzy Substitution (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปริญญาโท[n. exp.] (parinyā thō) EN: master's degree   FR: maîtrise [f] ; licence [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
M.A.    [ABBR] ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts), See also: ปริญญาโท
MA [N] ปริญญาโท
master's degree    [N] ปริญญาโท, See also: ปริญญามหาบัณฑิต, Syn. Master's degree, master's

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inception(อินเซพ' เชิน) n. การเริ่ม, การเริ่มแรก, การได้รับปริญญา (โดยเฉพาะปริญญาโทหรือเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์) , พิธีมอบปริญญา
licentiate(ไลเซน'ชิเอท) n. ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในสาขาใดสาขาหนึ่ง,ผู้ได้รับปริญญาโทจากบางมหาวิทยาลัยในยุโรป., See also: licentiateship n. ดูlicentiate licentiation n. ดูlicentiate
m.b.a.abbr. Master of Business Administration ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
master(มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ
master of artsศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,ปริญญาโททางศิลปศาสตร์ (M.A.,A.M.)

German-Thai: Longdo Dictionary
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
Mühe(n) |die, pl. Mühen, ส่วนใหญ่เป็นเอกพจน์| ความอุตสาหะ ความพยายาม เช่น Er hat das Diplom mit viel Mühe erreicht. เขาสำเร็จดิโพลม(ปริญญาโทในเยอรมนี)ด้วยความพากเพียร
Magister(n) วุฒิปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เช่น Magister der Rechtswissenschaft

French-Thai: Longdo Dictionary
maîtrise(n) |f, pl. maîtrises| ปริญญาโททางศิลปศาสตร์หรือนิติศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เช่น maître des arts

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top