ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปรางค์

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรางค์-, *ปรางค์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรางค์[N] pagoda, See also: stupa, Example: ศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชาได้ส่งอิทธิพลโดยตรงมาสู่การสร้างปรางค์ในศิลปะอยุธยา, Count unit: องค์, Thai definition: สิ่งก่อสร้างมียอดสูงขึ้นไปมีรูปทรงคล้ายฝักข้าวโพดและมีฝักเพกาปักอยู่ข้างบน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรางค์(ปฺราง) น. สิ่งก่อสร้างมียอดสูงขึ้นไปมีรูปทรงคล้ายฝักข้าวโพดและมีฝักเพกาปักอยู่ข้างบน, ถ้าเป็นเจดีย์มียอดเช่นนั้น เรียกว่า เจดีย์ยอดปรางค์.
ปรางค์ปรา(ปฺรางปฺรา) ตัดมาจาก ปรางค์ปราสาท.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรางค์[n.] (prāng) EN: pagoda ; stupa ; Khmer-style tower on temples ; corncob-shaped tower   FR: pagode [f] ; stupa [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pagoda(พะโก'ดะ) n. เจดีย์,ปรางค์,สถูป

English-Thai: Nontri Dictionary
pagoda(n) พระเจดีย์,สถูป,ปรางค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top