ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปรับตัวเข้ากับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรับตัวเข้ากับ-, *ปรับตัวเข้ากับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Getting acquainted with your new home?ปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ได้รึยัง Rebecca (1940)
I guess he had a lot on his mind, trying to adapt to life on the inside.ผมคิดว่าเขามีจำนวนมากที่อยู่ในใจของเขา พยายามที่จะปรับตัวเข้ากับชีวิตในภายใน The Shawshank Redemption (1994)
I can't help out I just started here a week ago I'm finally getting used to it hereฉันช่วยไม่ได้หรอก เปิดร้านได้อาทิตย์เดียวเอง เพิ่งจะปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้ Always - Sunset on Third Street (2005)
You need to get used to that.ลูกต้องปรับตัวเข้ากับมัน The Messengers (2007)
Then how will I adjust with him?เมื่อไหร่หนูจะปรับตัวเข้ากับเขาได้ล่ะ? Namastey London (2007)
Your mother belongs to this village .. And I am still adjusting with her.แม่ของลูกเป็นคนหมู่บ้านนี้ พ่อถึงปรับตัวเข้ากับเธอได้ Namastey London (2007)
We adjusted to him, and we'll adjust to the baby.เราปรับตัวเข้ากับมันได้แล้ว และเราจะปรับตัวให้เข้ากับลูก Marley & Me (2008)
Some adapt to the nature of their pasture and their pasture adapts to them.บ้างปรับตัวเข้ากับอาหาร และอาหารก็ปรับตัวเข้าหามัน Home (2009)
Oh. I am so a better fit for yale than that rory.โอ้ อย่างน้อยหนูก็คงปรับตัวเข้ากับเยลได้ดีกว่าโรรี่ You've Got Yale! (2009)
This is strange, the target's identification signal is turning into Unit 00's!แปลกมากค่ะ ตอนนี้สัญญาณของเป้าหมายปรับตัวเข้ากับยูนิต 00 แล้วค่ะ! Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Well, that should take care of your pain and help the artiforg assimilate into your body.นี่จะช่วยให้คุณหายปวด และช่วยให้หัวใจใหม่ ปรับตัวเข้ากับร่างกายคุณ Repo Men (2010)
He is more than well acquainted with the situation.เขาปรับตัวเข้ากับสถานะการณ์ได้ดี Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclimatize to[PHRV] ปรับตัวเข้ากับ, See also: ทำให้ชินกับ, ปรับตัว, Syn. adapt to
adapt to[PHRV] ปรับให้เข้ากับ, See also: ปรับตัวเข้ากับ, ปรับให้สอดคล้องกับ, ทำตัวให้เหมาะสมกับ, Syn. acclimatize to, accommodate
adjust to[PHRV] เคยชินกับ, See also: ปรับตัวเข้ากับ, ทำตัวให้เคยชินกับ, คุ้นเคยกับ
get into the swing of things[IDM] ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denizenn. ผู้อาศัย,ผู้พำนัก,ชาวต่างด้าวที่ได้รับสิทธิบางอย่างของพลเมือง,สัตว์หรือพืชที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่, Syn. inhabitant ###A. outsider
humor(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humour(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
misfit(มิส'ฟิท,มิสฟิท') n. เครื่องแต่งกายที่ผิดขนาด,ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง, Syn. nonconformist

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top