Search result for

ประโคนธรรพ, ประโคนธรรพ์

(3 entries)
(0.9275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประโคนธรรพ, ประโคนธรรพ์-, *ประโคนธรรพ, ประโคนธรรพ์*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ประโคนธรรพ, ประโคนธรรพ์ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ประโคนธรรพ, ประโคนธรรพ์*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประโคนธรรพ, ประโคนธรรพ์(-โคนทับ, -โคนทัน) น. หัวหน้าคนธรรพ์ผู้เป็นเจ้าแห่งการดนตรี ถือว่าเป็นครูปี่พาทย์, เขียนเป็น ประคนธรรพ หรือ ประคนธรรพ์ ก็มี.
ประคนธรรพ, ประคนธรรพ์(-คนทับ, -คนทัน) ดู ประโคนธรรพ, ประโคนธรรพ์.

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ประโคนธรรพ, ประโคนธรรพ์

 


  

  ประโคนธรรพประโคนธรรพ์
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top