ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประเมินราคา

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประเมินราคา-, *ประเมินราคา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเมินราคา[V] estimate, See also: calculate, evaluate, Syn. ตีราคา, Example: เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา, Thai definition: กะประมาณค่า หรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย Night and Fog (1956)
Or someone in real estate. Like a land assessor.หรืองานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อย่างเช่นพวกประเมินราคาที่ดิน Catching Out (2008)
Oh, please, be careful with that. It's priceless.โอ้โปรดระมัดระวังด้วย มันประเมินราคาไม่ได้เชียว A Night at the Bones Museum (2009)
It's time to monetize the thing.ได้เวลาประเมินราคาแล้ว The Social Network (2010)
I said it's time to monetize the site.ฉันบอกว่าได้เวลาประเมินราคาเวบแล้ว The Social Network (2010)
- Will you appraise them? - Soo Lin should go - she's the expert.นายจะประเมินราคามันมั้ย ซูหลินควรจะเป็นคนไป เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญ The Blind Banker (2010)
You see, I had that painting appraised when I found out that she'd sunk back in with you, and it turns out that that de Kooning is worth less than the frame it's in.นายหน้าก็คือสาวน้อยวิคกี้ ฮาเปอร์ ที่น่าหลงไหล เมื่อหลายปีก่อน ฉันให้มีการประเมินราคาภาพนั่น เมื่อฉันรู้ว่าเธอเคยอยู่กินกับนาย Justice (2012)
And let me know the instant you get the appraisals on the artwork.และก็บอกให้ฉันรู้ด้วยล่ะ เธอไปลองประเมินราคางานศิลปะเหล่านั้นดู Destiny (2012)
- Valuation.ประเมินราคา The Best Offer (2013)
Miss Ibbetson asked if you would go ahead with the valuation.มิสอิบเบ็ทสัน ขอให้คุณประเมินราคาของได้เลย The Best Offer (2013)
It means the whole thing will take a little longer. We can widen the scope of the valuation.มันจะใช้เวลานานขึ้น แต่เราจะประเมินราคาได้กว้างขึ้น The Best Offer (2013)
I brought you the valuations of the furniture and paintings.ผมเอาใบประเมินราคาเครื่องเรือน กับภาพวาดมาให้ The Best Offer (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเมินราคา[v.] (pramoēn rākhā) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise   FR: évaluer ; estimer ; expertiser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appraise[VT] ประเมินราคา, See also: ตีราคา, ตั้งราคา, ประเมิน, กำหนดราคา, ประเมินค่า, ตีค่า, Syn. estimate
assess[VT] ประเมิน, See also: ประเมินราคา
cost up[PHRV] ตีราคา, See also: ประเมินราคา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rater(เร'เทอะ) n. ผู้ประเมินราคา,ผู้ประเมินค่า,ผู้กำหนดขั้นหรือลำดับ,บุคคลหรือสิ่งของที่จัดอยู่ในขั้น (ลำดับ,ตำแหน่ง..)
revaluate(รีแวล'ลิวเอท) vt. ประเมินค่าใหม่,ประเมินราคาใหม่,, See also: revaluation n.
valuation(แวลลิวเอ'เชิน) n. การประเมินค่า,การประมาณค่า,การตีราคา,ค่าที่ประเมินราคากำหนด, See also: valuational adj. valuationally adv., Syn. estimate

English-Thai: Nontri Dictionary
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top