ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประมาณค่า

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประมาณค่า-, *ประมาณค่า*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your help has been invaluable.ความช่วยเหลือของคุณช่างประมาณค่าไม่ได้จิงๆ Bandidas (2006)
Meaning you're invaluable.เป้าหมายของคุณ ซึ่งประมาณค่ามิได้ The Sunshine State (2008)
Pure, priceless gold.บริสุทธิ์ ประมาณค่ามิได้ To Kill the King (2008)
He, uh, gave me an estimate on the damage you did to his car,- อืม เขาประมาณค่าซ่อมรถมาให้ Can You Hear Me Now? (2010)
Well, I don't know, but it could be invaluable to the mission.อื้ม ผมไม่รู้ แต่มันอาจจะประมาณค่าไม่ได้เลย กับภารกิจ Visitation (2010)
It's impossible to estimate its value.มันประมาณค่าไม่ได้ Natalie (2010)
What -- rich beyond measure, unaccountable to anyone or anything, not a care in the world?อะไรล่ะคะ รวยจนประมาณค่าไม่ได้ ไม่ต้องยุ่งกับใครหรืออะไรอีก ไม่ต้องสนใจโลกเลยหรือคะ Taking Account (2011)
Lucretia continues to prove herself worthy of such estimation.Lucretia อย่างต่อเนื่อง ที่จะพิสูจน์ตัวเอง คุ้มค่าของการประมาณค่าดังกล่าว Empty Hands (2012)
And if you know who I am, then you know who my father was, and you would know that the real worth of those earrings is priceless!และถ้าคุณรู้ว่าฉันคือใคร งั้นคุณก็ต้องรู้ว่าพ่อฉันเป็นใคร และคุณก็น่าจะรู้มูลค่าที่แท้จริงของต่างหูนั่นด้วย มันประมาณค่าไม่ได้เลยนะ! 3.0 (2012)
Please write that down, priceless.กรุณาเขียนลงไปด้วยนะคะว่า "ประมาณค่าไม่ได้" 3.0 (2012)
Note: Angela may be able to estimate... the height or speed from which the victim fell.แองเจล่าน่าจะประมาณค่าความสูงและความเร็ว The Ghost in the Machine (2012)
Everything.ประมาณค่ามิได้ Mhysa (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประมาณค่า[v.] (pramān khā) EN: estimate ; approximate ; calculate   FR: estimer (la valeur) ; évaluer ; calculer la valeur

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
value[VT] ประเมินค่า, See also: ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน, Syn. evaluate, gauge, rate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valuate(แวล'ลิวเอท) vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,ตีราคา, Syn. appraise,estimate
valuation(แวลลิวเอ'เชิน) n. การประเมินค่า,การประมาณค่า,การตีราคา,ค่าที่ประเมินราคากำหนด, See also: valuational adj. valuationally adv., Syn. estimate
valuator(แวล'ลิวเอเทอะ) n. ผู้ประเมินค่า,ผู้ประมาณค่า,ผู้ตีราคา, Syn. appraiser
value(แวล'ลิว) n. ค่า,คุณค่า,มูลค่า,ราคา,ค่าเป็นเงิน,ค่าตอบแทน,หน่วยเงินตรา,ขนาด,ปริมาณ,ความนิยม,ความพอใจ,ความหมาย,ระดับ,คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,คำนวณค่าเป็นเงิน,ให้ความสำคัญ,ให้เกียรติ,นับถืออย่างสูง, Syn. merit,wort
valued(แวว'ลิวดฺ) adj. ประเมินค่าไว้สูง,ประเมินค่าไว้แล้ว,ประมาณค่าไว้แล้ว,ตีราคาไว้แล้ว,มีค่าเฉพาะอย่าง,ได้รับความเคารพนับถือ,ได้รับเกียรติ

French-Thai: Longdo Dictionary
apprécier(vt) 1) ประมาณค่า 2)ชื่นชม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top