ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประมาณการ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประมาณการ-, *ประมาณการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประมาณการ[V] estimate, See also: approximate, calculate, forecast, budget, Syn. กะ, คาด, เก็ง, กะ, ประมาณ, คาดคะเน, Example: ในปีค.ศ.2000 สหประชาชาติได้ประมาณการว่าประชากรของโลกอาจจะถึง 6,500 ล้านคน
ประมาณการ[N] estimate, See also: estimation, judgement, forecast, budget, Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, Example: ปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทได้เพิ่มสูงขึ้นตามประมาณการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประมาณการณ์[V] expect, See also: guess, anticipate, predict, forecast, Syn. คาดการณ์, คาดหมาย, Example: นักวิเคราะห์ประมาณการณ์กันว่าในอนาคตยอดขายไมโครคอมพิวเตอร์จะสูงกว่ายอดขายทางด้านเมนเฟรม, Thai definition: คาดหมายเหตุที่อาจเป็นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประมาณการน. ปริมาณงานหรือค่าใช้จ่ายที่กะหรือกำหนดไว้อย่างคร่าว ๆ.
ประมาณการก. กะหรือกำหนดปริมาณงานหรือค่าใช้จ่ายไว้อย่างคร่าว ๆ เช่น ประมาณการในการก่อสร้าง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
estimatesประมาณการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estimateประมาณการ, ประมาณค่า, ประมาณจำนวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The very courageous stewardess told me my boy had gotten out.ผมได้ทำประมาณการคร่าวๆแล้วว่าเท่าไหร่ที่เราต้องการ Hero (1992)
That's not really an estimate. Those are exact figures.นั่นไม่ใช่ประมาณการ เป็นตัวเลขจริง Heat (1995)
And do we know their projected paths?ประมาณการเส้นทางของมันได้มั้ย The Day After Tomorrow (2004)
The fire burned down the whole warehouse and $350 thousand worth of property was damaged.ไฟได้ลุกไหม้ตลอดทั้งโกดัง ประมาณการว่า ทรัพย์สินมูลค่า Sad Movie (2005)
The American's technological advancements cannot be underestimated.เทคโนโลยีของพวกอเมริกันก้าวหน้าไป เสียจน.. เราไม่สามารถประมาณการได้ Letters from Iwo Jima (2006)
I underestimated you, Oliver.ผมประมาณการณ์คุณต่ำไป, โอลิเวอร์ Episode #2.7 (2008)
At first, it was projected to pass millions of miles outside of Earth's orbit.ต่อวินาที ขั้นต้นประมาณการว่ามันเดินทางเป็นระยะทาง หลายล้านไมล์ นอกวงโคจรของโลกมาแล้ว The Day the Earth Stood Still (2008)
Worldwide casualties are in the neighbourhood of 7,000, but that number could implode.ยอดประมาณการผู้เสียชีวิตทั่วโลก ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,000คน, ซึ่งอากจะเพิ่มมากกว่านี้. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Our inflated travel budget is eviscerated by 85%.การขยายตัวของงบประมาณการเดินทางของเรา จะตัดลงได้ถึง 85% Up in the Air (2009)
I mean, what'd you expect?นายประมาณการณ์อะไรไว้ Mandala (2009)
By my estimates, somewhere in the eight figure category.จากที่ผมประมาณการ มันอยู่ที่ไหนสักแห่งใน 8 กลุ่มทำแยกเอาไว้ In Plane Sight (2009)
In my estimation, that man would become its slave.ด้วยการประมาณการณ์ ของผม ชายคนนั้นคงตกเป็นทาส ไปเสียแล้ว Dream Logic (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประมาณการ[v.] (pramānkān) EN: estimate   
ประมาณการค่าใช้จ่าย[v. exp.] (pramānkān khāchaijāi) FR: estimer le coût
ประมาณการณ์[v.] (pramānkān) EN: expect   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compute(คัมพิวทฺ') {computed,computing,computes} vt.,vi. คำนวณ,ประมาณการ,นับ. n. การคำนวณ., See also: computability n. ดูcompute computable adj. ดูcompute, Syn. calculate,estimate,determine,count

English-Thai: Nontri Dictionary
computation(n) การคำนวณ,การนับ,การประมาณการ
compute(n) คำนวณ,นับ,ประมาณการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top