ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประดามี

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประดามี-, *ประดามี*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ประดามี มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ประดามี*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประดามี[ADV] all, Syn. ทั้งหมด, บรรดามี, ทั้งหมดที่มี, เท่าที่มี, Example: ข้าวของทรัพย์สมบัติประดามีไม่สามรถช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากความตาย, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประดามีว. ที่มีอยู่ทั้งหมด, บรรดามี ก็ว่า.
บรรดามีว. ที่มีอยู่ทั้งหมด, ประดามี ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top