ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประจาน

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประจาน-, *ประจาน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประจานก. ประกาศเปิดเผยความชั่วให้รู้ทั่วกันด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น พูดประจาน ตัดหัวเสียบประจาน พาตระเวนประจานทั่วเมือง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold up, men, we'll head them off at the pass!จับมัน เราจะตัดหัวมันเสียบประจาน Blazing Saddles (1974)
Head them off at the pass? I hate that cliché!ตัดหัวเสียบประจานเรอะ ฉันเกลียดคำพูดเชยๆ นี่ Blazing Saddles (1974)
I want those little paint-happy bastards caught and hung up by their Buster Browns.ผมอยากให้คุณตามจับ พวกที่ชอบมือบอนมาเเขวนประจาน Jaws (1975)
By now his head's on display in the capital!ตอนนี้หัวเจ้านั่นคงจะถูกประจาน อยู่ในเมืองหลวงแล้วล่ะ ! Millennium Actress (2001)
It is your fault. You exposed yourself to this kind of situation.นายผิดเต็มๆ ที่โดนถ่ายมาประจานแบบนี้ Goal! The Dream Begins (2005)
Cut off all his fingers, and you ministers shall see them at hand.ตัดนิ้วของมันให้หมด นำมันมาประจานให้ทุกคนได้เห็น The King and the Clown (2005)
50, 000 women are captured, burned alive at the stake.ผู้หญิง 50,000 คนถูกจับกุมตัวและเผาประจานทั้งเป็น The Da Vinci Code (2006)
You'll put it on the net?จะเอาไปประจานรึไง 200 Pounds Beauty (2006)
We're infamous.เราโดนประจาน Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
I beg Your Majesty to record her wrongdoings in the book so the shame will pass down to generations yonderขอฝ่าบาทได้โปรดบันทึก ความผิดไว้ในประวัติของนาง และให้ประจานความผิดนี้ ตกทอดไปยังทายาทรุ่นต่อไปด้วย Portrait of a Beauty (2008)
He shall wear this Hat of Shame and leave the watering hole for a thousand years, or life!เขาจะต้องสวมหมวกประจาน... ...และออกไปจากหนองน้ำ เป็นเวลาพันปี หรือชั่วชีวิต! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
He must be killed for his crimes and his head put on a post.มันต้องตายเพราะความชั่ว แล้วตัดหัวเสียบประจาน The Forbidden Kingdom (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pillory[VT] ประจาน
revile[VT] ด่าว่า, See also: ประจาน, ใส่ร้ายป้ายสี, Syn. abuse, curse, vilify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pillory(พิล'ละรี) n. ขื่อคอและมือ,ขื่อคอ vt. ใส่ขื่อคอและมือ,ใส่ขื่อคอ,ประจาน
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ <คำอ่าน>ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
revile(รีไวลฺ') vt.,vi. ต่อว่า,ด่า,ประจาน,พูดเสียดสี,ใช้ถ้อยคำหยาบคาย, See also: revilement n. reviler n. revilingly adv.
vilify(วิล'ละไฟ) vt. ทำให้เสียชื่อเสียง,ประฌาม,สบประมาท,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ประจาน,ทำให้เลว, See also: vilification n. vilifier n., Syn. defame

English-Thai: Nontri Dictionary
obloquy(n) การประจาน,การประณาม,การสาปแช่ง
pillory(vt) ใส่ขื่อประจาน
revile(vt) ประจาน,ด่าว่า
vilify(vt) ประณาม,ประจาน,ด่าว่า,สบประมาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top