ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประจัน

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประจัน-, *ประจัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจัน[V] confront, See also: meet face to face, fight, combat, face, oppose, Syn. ประชัน, เผชิญ, Example: ผู้ร้ายประจันหน้ากับตำรวจ
ประจันหน้า[V] confront, See also: face, Syn. เผชิญหน้ากัน, อยู่ต่อหน้ากัน, Example: สถานการณ์ทางการเมืองทำให้นักการเมืองทั้งสองคนต้องมาประจันหน้ากันโดยมีเก้าอี้ นายกฯ เดิมพัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประจันก. กั้นเป็นส่วนสัด เช่น ฝาประจันห้อง
ประจันประชัน, ประเชิญ, เผชิญ, เช่น หันหน้าประจันกัน
ประจันเรียกไม้ที่ใช้คํ้าแคมเรือที่เบิกได้ที่แล้วเพื่อไม่ให้หุบ ว่า ไม้ประจัน.
ประจันหน้าก. เผชิญหน้ากัน, อยู่ต่อหน้ากัน.
ยัน ๑ประจัน เช่น ตั้งกองทัพยันกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was face to face with me.หล่อนยืนประจันหน้ากับผม Rebecca (1940)
I'll stare at them the whole time.ผมยืนประจันหน้าพวกนั้นอยู่พักหนึ่ง. Visitor Q (2001)
Arcadian I have fought countless times yet I've never met an adversary who could offer me what we Spartans call "a beautiful death."ข้าเพียงหวังว่า ด้วยนักรบทั้งโลกา ที่ชุมนุมประจันหน้า ต้องมีสักหนึ่งในนั้น ที่ทำการสำเร็จ 300 (2006)
But also inclined toward violent confrontation.แต่ดูจะชอบการประจันหน้าด้วย There's Something About Harry (2007)
Let us fight!ประจันบาน ! Meet the Spartans (2008)
"1 year later" Today, we stand in front of 30 thousand perzi? sหนึ่งปีต่อมา วันนี้ เราประจันหน้ากับพวกเปอร์เซีย สามหมื่นคน Meet the Spartans (2008)
We've been... supportive, we've been combative.เราเพิ่งสนับสนุน/เราเพิ่งประจันบาน Birthmarks (2008)
Samantha found herself in the middle of the Middle East... seated directly across from the film's producer, Sheikh Khalid.ซาแมนต้าพบตัวเอง อยู่กลางตะวันออกกลาง นั่งประจันหน้ากับ โปรดิวเซอร์หนัง เช้คกาหลิด Sex and the City 2 (2010)
It's really awful to sit face to face with a girl who's from who knows where.มันรู้สึกแย่ที่ต้องนั่งประจันหน้ากับ คนที่ใครก็รู้ว่ามาจากไหน Episode #1.8 (2010)
Sapphire, cleared weapons hot at the merge.แซพพาย จัดอาวุธ เตรียมประจันบาน Green Lantern (2011)
If I do that, she'll put on blinders and run out into the line of fire.ถ้าผมทำอย่างนั้น เธอก็จะยิ่งไม่ยอมใหญ่เลย แล้วก็วิ่งออกไปประจันบานแนวหน้าทันที Rise (2011)
I have a feeling that people are going to be talking about this face-off for the rest of our lives.ฉันว่านะทุกคนจะต้อง พูดถึงการประจันหน้านี้ไปอีกตลอดชีวิต Asian F (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
face up to[PHRV] เผชิญหน้ากับ, See also: ประจันกับ, เผชิญกับ, ยอมรับทำไปอย่างไม่ย่อท้อ, Syn. shape up to, square up to
vis-a- vis[PREP] ตรงข้ามกับ, See also: ประจันหน้ากับ, เผชิญหน้ากับ, หันหน้าเข้าหา, Syn. opposite to, facing
vis-a- vis[ADV] เผชิญหน้ากัน, See also: ประจันหน้ากัน, หันหน้าเข้าหากัน, ตรงข้ามกัน, Syn. face to face

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
face-to ###SW. face adv. ประจันหน้ากัน,ต่อหน้า
mediastinum(มี'ดิแอสไท'นัม) n. เยื่อที่กั้นกลางช่ออก,ผนังประจัน pl. mediastina
septum(เซพ'ทัม) n. ผนังกั้น,ผนังแบ่ง,ผนังประจันที่เป็นผนังเยื่อระหว่าง 2 โพรง pl. septa

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top