ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประกาศชื่อ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประกาศชื่อ-, *ประกาศชื่อ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait here forjust a moment. I'll go in and announce you properly.รออยู่นี่ก่อนนะ ฉันจะขึ้นไป และประกาศชื่อเธออย่างสมเกียรติ Anastasia (1997)
You see me walk up and then you can say my name.คุณจะเห็นผมเดินขึ้นไป คุณควรจะประกาศชื่อผม There Will Be Blood (2007)
And then you could say: the proud son of these hills who tended his fathers flag and then you could say my name.แล้วคุณอาจจะพูดว่า ลูกชายที่น่าภูมิใจของทิวเขาแห่งนี้ ผู้รับช่วงภาระหน้าที่จากบรรพชน แล้วคุณก็ประกาศชื่อผม There Will Be Blood (2007)
The obnoxious backstabber just called your name.นังทรยศนั่นเพิ่งประกาศชื่อเธอแน่ะ In Buddy's Eyes (2008)
John Doe, the unknown survivor of the speedway crash has finally been named now that his family's been notified.ชายนิรนาม ที่รอดชีวิตจากสนามรถแข่งแม็คเคลลี่ ตอนนี้ประกาศชื่อมาแล้ว เมื่อครอบครัวเขาได้รับทราบเหตุการณ์ The Final Destination (2009)
Not being there when they called our names, and... is that the crown?ที่ไม่อยู่ตอนประกาศชื่อ... นี่มงกุฏเหรอ? The Homecoming Hangover (2010)
I'm just listing the nominees,ฉันแค่กำลังประกาศชื่อผู้เข้าชิง Pascal's Triangle Revisited (2010)
We take you now live to across the room.ผมได้รับแจ้งมาว่าคณบดีเพลตั้น กำลังจะประกาศชื่อผู้ชนะแล้ว Intro to Political Science (2011)
I just need you to be my friend, okay?ฉันอาจจะประกาศชื่อเธอหรือฉันอาจจะไม่ The Art of Getting By (2011)
I won't name you, because the shame and self-disgust should be more than enough punishment.ผมไม่อยากประกาศชื่อ ให้อับอาย และแค่เกลียดตัวเอง ก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการลงโทษ The Tell (2011)
I'd like to announce the winner of the art auction, my dear friend...ฉันอยากที่จะประกาศชื่อผู้ชนะคือ... . เพื่อนรักของฉัน Pilot (2011)
L, sing your name...ฉัน... ร้องประกาศชื่อตัวเอง Pitch Perfect (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call by2[PHRV] เรียกชื่อ, See also: ประกาศชื่อ, ขานชื่อ, Syn. go by

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top