Search result for

ประกายไฟฟ้า

(4 entries)
(0.0452 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประกายไฟฟ้า-, *ประกายไฟฟ้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกายไฟฟ้า[N] spark, Example: ประกายไฟฟ้าของฟ้าแลบสามารถทำให้อากาศในบริเวณนั้นร้อนขึ้นมาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sparkประกายไฟฟ้า, ปรากฏการณ์ที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง เช่น อากาศหรือฉนวนไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง เกิดจากการเสื่อมสภาพเป็นฉนวนอย่างฉับพลันของตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[ticking] [electric static] [gunfire][ประกายไฟฟ้า] [ยิงปืน] อ่าา! Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประกายไฟฟ้า[n. exp.] (prakāi faifā) EN: spark   FR: étincelle électrique [f]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ประกายไฟฟ้า

 


  

  ประกายไฟฟ้า
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top