ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปรมาณู

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรมาณู-, *ปรมาณู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรมาณู[N] atom, Syn. อะตอม, Example: มนุษย์กำลังพยายามควบคุมปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ, Thai definition: ส่วนของสารที่มีขนาดเล็กที่สุดจนไม่สามารถจะแยกย่อยได้อีกด้วยวิธีเคมี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรมาณู(ปะระ-, ปอระ-) น. ส่วนของสารที่มีขนาดเล็กที่สุดจนไม่สามารถจะแยกย่อยได้อีกด้วยวิธีเคมี.
ปรมาณูดู ปรม-.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atomismปรมาณูนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You mean that thing out there? An atomic bomb?คุณหมายถึงหัวรบปรมาณูข้างนอกโน่น Beneath the Planet of the Apes (1970)
This bomb is called the atomic bomb. - You don't say!ระเบิดนี้เรียกว่าระเบิดปรมาณู คุณไม่ได้พูด! Idemo dalje (1982)
The atomic bomb. It's made up of atoms.ระเบิดปรมาณู ประกอบด้วยอะตอม Idemo dalje (1982)
What about breaking the sound barrier or rockets to the moon, or atomic energy or a mission to Mars?สิ่งที่เกี่ยวกับการ ทำลายกำแพงเสียง หรือจรวดไปดวงจันทร์หรือ พลังงานปรมาณูหรือ ภารกิจไปยังดาวอังคาร? Contact (1997)
The Mojave area will sustain significant nuclear fallout.เขตโมฮาวีอยู่ในรัศมีของละอองปรมาณู Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
War? The one long ago? The one with the atom bomb?สงครามเมื่อก่อนโน้นเหรอคะ ที่ทิ้งระเบิดปรมาณูเหรอ Grave of the Fireflys (2005)
I know they have that big-- What is that? The cyclotron?ผมรู้ว่าพวกเขามีลำใหญ่ อะไรแล้วนะ เครื่องแยกปรมาณูใช่มั้ย The Astronaut Farmer (2006)
Nuclear power plants supply 20% of the nation's electricity.โรงไฟฟ้าปรมาณูผลิตกระแสไฟ\ ร้อยละ 20 ของทั้งประเทศ Automatic for the People (2008)
After the first atom bomb test, you know what a colleague of Oppenheimer's said?หลังจากการทดสอบ ระเบิดปรมาณูลูกแรก เรารู้แล้วว่าคืออะไร ที่เพื่อนร่วมงานของ 'ออพเพนไฮเมอร์'ได้พูดเอาไว้ Playing Cards with Coyote (2009)
Let's see them think their way out of fission.ดูสิเค้าจะรับมือปรมาณูยังไง Watchmen (2009)
With anticipated wind patterns, the fallout drift would head south.ฝุ่นปรมาณูจะลงใต้ Watchmen (2009)
So, an atomic bomb?งั้นก็เป็นระเบิดปรมาณูนะสิ? The Beginning in the End (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรมาณู[n.] (paramānū = pøramānū) EN: atom   FR: atome [m]
ปรมาณู[adj.] (paramānū = pøramānū) EN: atomic ; nuclear   FR: atomique ; nucléaire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atom(แอท'เทิม) n. อะตอม,ปรมาณู,สิ่งที่เล็กมาก ๆ ,ปริมาณที่น้อยมาก. -atomic (al) adj.
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
atomic ageสมัยปรมาณู เริ่มตั้งแต่การใช้ระเบิดปรมาณูลูกแรกในปี ค.ศ.1945
atomic clockนาฬิกาปรมาณูที่มีความเที่ยงตรงมาก
atomic energyพลังงานปรมาณูที่เกิดจากการจัดตัวใหม่ของนิวเคลียสของอะตอม.
atomy(แอท'ทัมมี) n. อะตอม, ปรมาณู, ละออง, คนแคระ, โครงกระดูก, กระดูกใต้รักแร้
ground zeroจุดบนพื้นผิวโลกหรือน้ำที่ระเบิดปรมาณูระเบิด ตำแหน่งที่ลูกระเบิดปรมาณูระเบิด

English-Thai: Nontri Dictionary
atom(n) อะตอม,ปรมาณู,ละออง,อนุภาค
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู
ATOMIC atomic energy(n) พลังงานปรมาณู
atomic(adj) เล็กมาก,เกี่ยวกับปรมาณู
pile(n) กอง,กองไม้,เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู,เสาเข็ม,ตอม่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top