ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปฏิมากร

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปฏิมากร-, *ปฏิมากร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิมากร[N] image, See also: statue, figure, sculpture, Syn. พุทธปฏิมา, พุทธปฏิมากร, พระพุทธรูป, Example: พระพุทธชินสีห์นี้เป็นพระพุทธปฏิมากรดีล้ำเลิศประกอบด้วยพุทธลักษณะอันประเสริฐ, Thai definition: รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hi. Uh, we were just talking about your sculpture.สวัสดีค่ะ คือพวกเรากำลังพูดถึงปฏิมากรรมของคุณอยู่พอดี Art Isn't Easy (2007)
The Church believed the statue possessed an evil influence over men.โบสถ์ชื่อว่าปฏิมากรรมเป็นที่หวงแหน เป็นโรคติดต่อจากปีศาจไปสู่มนุษย์ Return to House on Haunted Hill (2007)
Are you saying this statue corrupted Vannacutt and his staff somehow?คุณกำลังพูดถึงปฏิมากรรม ที่แวนนาคัตได้ทำอะไรบางอย่างไว้? Return to House on Haunted Hill (2007)
Destroy the statue.ทำลายปฏิมากรรมนั่่น Return to House on Haunted Hill (2007)
That's why my sister was trying to help you find the statue.นั่นคือทำไมน้องสาวฉันถึงต้องพยาม ช่วยคุณหาปฏิมากรรมนั่น Return to House on Haunted Hill (2007)
The statue is small enough to fit through the grate.ปฏิมากรรมนี้เล็กพอ ที่จะลอดผ่านไปได้ Return to House on Haunted Hill (2007)
Etchings and sculptures of men in spacesuits and what look like oxygen masksแกะสลักหรือปฏิมากรรม ของผู้ชายในชุดอวกาศ และอะไรที่เหมือน หน้ากากอ๊อกซิเจน. The Fourth Kind (2009)
Alexander Calder -- he pioneered kinetic sculpture, and Pascal pushed the envelope even further.อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ ผู้ปฏิวัติวงการปฏิมากรรม แม้แต่พาสคอลล์ก็ยังได้ แรงกระตุ้นจากเรื่องนั้น Honor Among Thieves (2012)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
彫る[ほる, horu] Thai: ปฏิมากรรม English: to sculpture

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top