ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปฏิบัติตามกฎหมาย

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปฏิบัติตามกฎหมาย-, *ปฏิบัติตามกฎหมาย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
an organization of decent... law-abiding white folk... just like you.องค์กรที่ดี คนผิวขาวต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นเหมือนกันกับคุณ The Blues Brothers (1980)
If the chance of getting caught and the penalties are less than it costs to comply people think of it as just a business decision.ถ้าโอกาสที่จะถูกจับได้และค่าปรับ ต่ำกว่าต้นทุนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คนทั่วไปก็คิดว่า นี่เป็นแค่การตัดสินใจทางธุรกิจ The Corporation (2003)
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences.เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน ปฏิบัติตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ The Corporation (2003)
I Am A Law-Abiding Man.ผมเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายนะ Opening Doors (2008)
THE SLOWER THEY ORBIT.ปฏิบัติตามกฎหมายที่ ไอแซกนิวตัน ของแรงโน้มถ่วง Beyond the Darkness (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิบัติตามกฎหมาย[v. exp.] (patibat tām kotmāi) EN: abide by law ; obey the law   FR: respecter la loi

English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get within[PHRV] ปฏิบัติตามกฎหมาย, Syn. fall within

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
law-abiding(ลอ'อะไบ'ดิง) adj. ปฏิบัติตามกฎหมาย., See also: law-abidingness n. ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย.
lawful(ลอ'ฟูล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ปฏิบัติตามกฎหมาย,เคารพกฎหมาย, See also: lawfulness n. ดูlawful
legality(ลิแกล'ลิที) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,การปฏิบัติตามกฎหมาย,หน้าที่หรือความรับผิดชอบด้วยกฎหมาย
proceeding(พระซี'ดิง) n. การดำเนินการ,ขั้นตอน,วิธีการ,ขบวนการ,แนวทาง,, See also: proceedings กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องในระยะหนึ่ง,การปฏิบัติตามกฎหมาย,วิธีการทางกฎหมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top