ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปฏิการ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปฏิการ-, *ปฏิการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิการ[N] repairing, See also: reparation, atonement, amends, Syn. ปฏิการ, ชดเชย, แก้ไข, การซ่อมแซม
ปฏิการ[N] gratitude, See also: appreciation, repaying a kindness, Syn. ปฏิการ, แทนคุณ, ทดแทน, ชดเชย, การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ, Ant. อุปการะ, อุปการคุณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิการ-, ปฏิการ(-การะ-) น. การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ, คู่กับ อุปการะ
ปฏิการ-, ปฏิการการซ่อมแซม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now our operation is small but there is a lot of potential for aggressive expansion.เดี๋ยวนี้... เอาหล่ะปฏิการของเราเล็กก็จริง แต่มีศักยภาพสูงส่ง... The Dark Knight (2008)
Attention! You have entered a prohibited zone of a massive military operationโปรดทราบ คุณได้เข้ามาในเขตหวงห้ามของการปฏิการทหาร The Crazies (2010)
Navy Seals never start a mission without an exfiltration plan.หน่วยโจมตีของกองทัพเรือไม่ปฏิการณ์ โดยไม่มีแผนสำรอง Dorado Falls (2011)
I watched what the missions did to you--ฉันเห็นสิ่งที่ปฏิการทำกับนาย-- Foe (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top