ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปฏิกรณ์

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปฏิกรณ์-, *ปฏิกรณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิกรณ์[N] reactor, See also: atomic pile, chain reactor, nuclear reactor, Syn. เครื่องปฏิกรณ์, เตาแยกปรมาณู, Example: ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อสาร โรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณูและโรงงานผลิตอาวุธ, Thai definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
ปฏิกรณ์ปรมาณู[N] atomic reactor, Syn. เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู, Example: ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อสารโรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณู, Thai definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิกรณ์น. เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสมํ่าเสมอและควบคุมได้เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม, มักเรียกว่า เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
michigan reactor and washington state atomic plants on-line, general.เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มิชิแกน กับวอชิงตัน พร้อมครับ Spies Like Us (1985)
T-X is designed for extreme combat, driven by a plasma reactor and equipped with onboard weapons.T-X ถูกออกแบบ สำหรับการต่อสู้ขั้นสูง จากเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็ก เปลี่ยนให้เป็นอาวุธ ได้หลากหลาย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Your Father was at the Mako Reactor in the mountains...พ่อของเจ้าน่ะไปที่เตาปฏิกรณ์มาโก ที่อยู่ในภูเขาน่ะ Last Order: Final Fantasy VII (2005)
She headed for the Mako Reactor in the mountains in search for her Father.เธอกำลังมุ่งหน้าไปที่เตาปฏิกรณ์มาโก ไปหาพ่อของเธอน่ะ Last Order: Final Fantasy VII (2005)
Mako Reactor...เตาปฏิกรณ์มาโก Last Order: Final Fantasy VII (2005)
The fire's spread to the whole plant. We have to shut down the reactors manually.ไฟลามไปทั่วโรงไฟฟ้า พวกเขาต้องปิดเครื่องปฏิกรณ์ Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
Please tell me that's not a reactor.อย่าบอกผมนะว่านั่นคือเครื่องปฏิกรณ์ Page Turner (2008)
I was building a reactor.ผมกำลังสร้างเครื่องปฏิกรณ์ Page Turner (2008)
The near-meltdown a few weeks back...เครื่องปฏิกรณ์เกือบระเบิด เมื่อ2-3สัปดาห์ก่อน Goodbye to All That (2008)
The reactor's going back online?เครื่องปฏิกรณ์ กลับมาออนไลน์อีก Automatic for the People (2008)
The reactor's overheating.เครื่องปฏิกรณ์มันร้อนเกินไป Automatic for the People (2008)
The reactors are 30 levels below us, there.เตาปฏิกรณ์อยู่ลงไป 30 ชั้นข้างใต้เรา นั่น Duel of the Droids (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิกรณ์[n.] (patikøn) EN: reactor ; atomic pile ; chain reactor ; nuclear reactor   FR: réacteur [m]
ปฏิกรณ์ปรมาณู[n. exp.] (patikøn paramānū) EN: atomic reactor   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reactor[N] เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, See also: ปฏิกรณ์, เครื่องปฏิกรณ์, เตาแยกปฏิกรณ์ปรมาณู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reactor(รีแอค'เทอะ) n. บุคคลหรือสารที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ,เครื่องปฏิกรณ์,เครื่องต้านไฟฟ้า,เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

English-Thai: Nontri Dictionary
pile(n) กอง,กองไม้,เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู,เสาเข็ม,ตอม่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top