Search result for

ปกหนังสือ

(25 entries)
(0.0539 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปกหนังสือ-, *ปกหนังสือ*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coverปกหนังสือ
เป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเป็นได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน

Cover

Cover [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book coversปกหนังสือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's a couple of bookings away from a magazine cover, actually.จริง ๆ แล้วเธอได้รับการจองตัว ให้ขึ้นปกหนังสือ 2 ฉบับ Bone Voyage (2009)
I could get you a magazine cover like that.ผมอาจหางานถ่ายปกหนังสือ Bone Voyage (2009)
Cosmology should be cosmetology, astrology should be astronomy, and the students on the cover should be smiling, but that's a matter of opinion.จากวิชา "จักรวาลวิทยา" มาเป็น "เครื่องสำอางค์วิทยา" "โหราศาสตร์" มาเป็น "ดาราศาสตร์" และผมคิดว่านักศึกษาที่ได้ขึ้นปกหนังสือควรจะยิ้มกว่านี้ซักหน่อยนะ Spanish 101 (2009)
And for the cover of the book, I see you in an evening gown, sitting on a bale of hay, ringing a dinner bell.และสำหรับปกหนังสือ ผมเห็นคุณในชุดเสื้อคลุม นั่งอยู่บนกองฟาง สั่นกระดิ่ง We All Deserve to Die (2010)
This is the cover page of the book and also the main point of the publication.นี่คือปกหนังสือ แล้วก็จุดประสงค์หลักของการตีพิมพ์ค่ะ Episode #1.12 (2010)
Hello, I'm Rachel Berry, and I have campaigned for president on a crusade for school book covers, a plan to save the school thousands of dollars.สวัสดีค่ะ ฉันเรเชล แบร์รี่ ฉันมีนโยบายจะรณรงค์หาเสียง ให้ปกหนังสือโรงเรียน Mash Off (2011)
It's right off the dust jacket of my mom's last book.เขียนไว้บนปกหนังสือ เล่มล่าสุดของแม่ชั้นเอง The Shiny Trinket Maneuver (2012)
Recognized you from your book cover.จำได้จากหน้าปกหนังสือคุณ  ()
Bookbinding.ปกหนังสือ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
I guess we're looking for something that's covered in bookbinder's linen that's sharper than a book.ผมคิดว่าเรากำลังมองหา บางอย่างที่หุ้ม ผ้าลินินตรงปกหนังสือ ซึ่งคมกว่าหนังสือทั่วไป The Archaeologist in the Cocoon (2013)
I mean, even your name comes first on our book cover, and I am the one with a gift!ผมหมายถึงแม้ชื่อของคุณมาก่อนบนหน้าปกหนังสือของเรา และผมเป็นหนึ่งเดียวกับของขวัญ! A Haunted House 2 (2014)
Then they print them in the book I told you about.บนปกหนังสือที่พี่เคยเล่าให้ฟัง The Hundred-Foot Journey (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปกหนังสือ[n. exp.] (pok nangseū) EN: cover   FR: couvre-livre [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cover[N] ปกหนังสือ, Syn. book cover, binding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bindery(ไบ'เดอรี) n. ร้านหรือโรงเย็บเล่มหนังสือ,ร้านหรือโรงเข้าปกหนังสือ
binding(ไบน์'ดิง) n. การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,การเข้าปกหนังสือ,การเย็บเล่มหนังสือ,การทำให้ท้องผูก,สายมัด,สายพัน,ยาเชื่อมติด adj. จำเป็น,ผูกพัน, Syn. compelling
bookbindery(บุค'ไบเดอรี) n. ร้านเข้าปกหนังสือ,ร้านทำปกหนังสือ
bookbinding(บุค'ไบดิง) n. การเข้าปกหนังสือ,การทำปกหนังสือ
fillet(ฟิล'ลิท,ฟิเล') n. สายรึดผม,สายคาดผม,มงคลสวมศีรษะ,ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม,ชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก,สายประดับบนปกหนังสือ,สัน,สันหนังสือ vt.ตัดเอาชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก
jacket(แจค'คิท) n. เสื้อแจ๊คเก็ต,เสื้อชั้นนอก,สิ่งปกคลุม,เปลือกหุ้ม,ปกหนังสือ vt. ใส่ปลอกหุ้ม,หุ้มห่อ, Syn. case
roan(โรน) adj. สีสวาด,สีน้ำตาลผสมสีขาว,สีเทาผสมสีอื่น,เกี่ยวกับหนังที่มีสีดังกล่าว n. ม้าที่มีสีดังกล่าว,หนังแกะนิ่มที่ใช้ทำปกหนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
jacket(n) เสื้อแจ็กเกต,เปลือก,ปกหนังสือ,ปลอก,ซองเอกสาร
vellum(n) แผ่นหนังสำหรับห่อปกหนังสือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top