ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บ้านพักอาศัย

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ้านพักอาศัย-, *บ้านพักอาศัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้านพักอาศัย[N] residence, See also: domicile, habitation, home, house, Syn. บ้าน, ที่อยู่อาศัย, ที่พัก, Example: เขาไม่มีบ้านพักอาศัย ต้องอาศัยสวนสาธารณะเป็นที่พักพิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We shall build a courthouse... with crushed velvet drapes and ample parking.เราจะสร้างบ้านพักอาศัย ด้วยม่านผ้าฝ้ายย่นๆ\และที่จอดรถเยอะๆ Epic Movie (2007)
A lot of real estate.มีบ้านพักอาศัยเยอะแยะเลย Nanny Dearest (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านพักอาศัย [n. exp.] (bānphak āsai) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house   FR: résidence [f] ; domicile [m] ; habitation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habitation[N] ที่อยู่อาศัย, See also: บ้านพักอาศัย, สถานที่อยู่, บ้านช่อง, บ้าน, ที่พัก, ที่พักอาศัย, บ้านเรือน, ชุมชน, Syn. abode, domicile, dwellingabode, domicile, dwelling
tenement[N] บ้านพักอาศัย, Syn. apartment, slum dwelling

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top