ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บ่อนคาสิโน

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ่อนคาสิโน-, *บ่อนคาสิโน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A hotel? The golf club? A casino?โรงเเรม คลับกอล์ฟ บ่อนคาสิโนเหรอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I know a couple casino managers who will jump at the chance to report false losses.ผมรู้จักกับผู้จัดการบ่อนคาสิโน 2-3 คน คนที่จะเข้ามาทำรายงาน ผลขาดทุนอันเป็นเท็จให้ Abiquiu (2010)
I heard he is wasting away in a casino.ฉันได้ยินว่าเขาไปเสียเวลาอยู่กับบ่อนคาสิโน Episode #1.18 (2010)
Late last night, one of the tribal casinos.เมื่อคืนก่อน บ่อนคาสิโนแห่งหนึ่ง Deadfall (2012)
Lucky night at the casino.ค่ำคืนที่โชคดีในบ่อนคาสิโน Buried (2013)
Casinos invest heavily in their security, and their firewalls are of the tricky sort.บ่อนคาสิโนลงทุนหนักในระบบรักษาความปลอดภัย และระบบไฟล์วอลล์ที่สับสน All In (2013)
Because they can't get gambling legal, and they can't run a casino.เพราะพวกเขาทำให้การพนันถูกกฎหมายไม่ได้ และพวกเขาทำบ่อนคาสิโนไม่ได้ Live by Night (2016)
We're not going to invest in the casino at the Ritz.เราจะไม่ลงทุนในบ่อนคาสิโนที่ริทซ์ Live by Night (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casino[N] บ่อนการพนัน, See also: บ่อนคาสิโน, Syn. betting house, gambling establishment

English-Thai: Nontri Dictionary
casino(n) บ่อนการพนัน,บ่อนคาสิโน

German-Thai: Longdo Dictionary
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| บ่อนคาสิโน ซึ่งมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Spielkasino

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top