ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บูรณภาพ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บูรณภาพ-, *บูรณภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บูรณภาพ[N] completeness, See also: fullness, integrity, Example: พระยาตากสินขับไล่ทัพพม่าไปจากแผ่นดินไทย พร้อมทั้งกอบกู้บูรณภาพและเอกภาพแห่งราชอาณาจักรกลับคืนมา, Thai definition: ความครบถ้วนบริบูรณ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บูรณภาพน. ความครบถ้วนบริบูรณ์ เช่น บูรณภาพแห่งดินแดน บูรณภาพแห่งอาณาเขต.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
integrityบูรณภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
integrityบูรณภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
data integrityบูรณภาพของข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system integrityบูรณภาพของระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file integrityบูรณภาพของแฟ้มข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
integrity, territorialบูรณภาพแห่งดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territorial integrityบูรณภาพแห่งดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rediscovered the perfection of the golden rectangle and pencilled it into his masterpieces.ค้นพบความสมดุล สมบูรณภาพของสี่เหลี่ยมมุมฉากทอง และได้ใช้มันในงานชิ้นสุดยอดของเขา Pi (1998)

English-Thai: Nontri Dictionary
integrity(n) ความครบถ้วน,บูรณภาพ,ความซื่อตรง,ความมั่นคง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Territory Integrity (n) บูรณภาพแห่งดินแดน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top