ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บุ๋ม

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุ๋ม-, *บุ๋ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุ๋ม[V] sink in, See also: dent, Syn. บุบ, ยุบ, Example: เบาะบุ๋มลงไปเป็นวงกว้างเพราะน้ำหนักตัวร่วม 100 กิโลของป้า, Thai definition: ที่ยุบเป็นรอยลึกลงไป
บุ๋ม[V] be hollow, See also: be sunken, be depressed, be carved in, be distorted, be dimpled, Syn. ยุบ, Example: เบาะบุ๋มลงไปเป็นวงกว้างเพราะน้ำหนักตัวร่วม 100 กิโลของป้า, Thai definition: ที่ยุบเป็นรอยลึกลงไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุ๋มว. ที่ยุบเป็นรอยลึกลงไป เช่น แก้มบุ๋ม.
บุ่มบ่ามว. ที่ขาดความยับยั้งไม่เกรงใจใคร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
FBI techs confirm that the Dumpster has a dent consistent with our scenario, as well as residue of dried blood on the steel, which matches Levi Yoder.ทีมเทคนิค FBI ยืนยันว่า ถังขยะนั้น มีรอยบุ๋ม ซึ่งสอดคล้องกับภาพจำลอง เช่นเดียวกับ รอยเลือดแห้งที่ค้างอยู่บนฝาเหล็ก The Plain in the Prodigy (2009)
Take it up with my boss, Dimples.ทำเลยซิ เจ้านายของฉัน พ่อแก้มบุ๋ม Dude, Where's My Groom? (2009)
All right, "Dimples. "เอาล่ะ พ่อแก้มบุ๋ม Dude, Where's My Groom? (2009)
Dimples.พ่อแก้มบุ๋ม Dude, Where's My Groom? (2009)
My initials are on the side and there's a dent in the barrel from when Philip Stacks shot at me.มีรอยบุ๋มที่ลำกล้อง จากวันที่ ฟิลิป สแต๊กยิงฉัน Shutter Island (2010)
The pattern of this pitting... I believe it resulted from blowback.รูปร่างนี่เป็นรอยบุ๋ม ฉันเชื่อว่าเป็นผลจากการสะท้อนกลับ The Bones on the Blue Line (2010)
I brought you a present. Oh. From before your chin dimple filled in.ฉันเอาของขวัญมาให้ ตั้งแต่สมัยที่คางคุณยังไม่บุ๋มเชียว Competitive Wine Tasting (2011)
He's got great hair and a chin dimple, and you're...ทรงผมเท่ห์ คางบุ๋ม แล้วนายก็... Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
He had good white teeth, blue eyes, one of those dimpled chins all the girls like.ฟันวาวขาวสะอาด นัยน์ตาสีฟ้า คางบุ๋มอย่าง ที่สาวๆชอบกัน What Is Dead May Never Die (2012)
- Hey, butt-chin. - Hey, Sue.เฮ้ย คางบุ๋ม ว่าไง ซู Makeover (2012)
How about I kick a dent in it, you'll like it better?วิธีการเกี่ยวกับฉันเตะบุ๋มในนั้น คุณจะชอบมันที่ดีกว่า Grudge Match (2013)
- Look at the dent.- ดูที่บุ๋ม Fading Gigolo (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ๋ม[adj.] (bum) EN: dimpled ; dented ; pitted ; caved ; sunken   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pitted[ADJ] บุ๋ม, Syn. marred, spotted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dent(เดนทฺ) {dented,denting,dents} n. ส่วนที่ยื่นที่คล้ายฟัน,ฟั่นเฟือง,แอ่ง,รอยเว้า,รอยตอก,vt. ทำเป็นรอยตอก,ทำเป็นรอยบุ๋มหรือแอ่ง. vi. จมลงเป็นรอย,กลายเป็นรอยเว้า
dimple(ดิม'เพิล) n. ลักยิ้ม,รอยบุ๋ม,ละลอกน้ำ -v. (ทำให้) เกิดรอยบุ๋ม, See also: dimply adj.
dint(ดินทฺ) {dinted,dinting,dints} n. แรง,อำนาจ,กำลัง,รอยบุ๋ม,การตี. vi. ทำเป็นรอยบุ๋ม
socket(ซอค'คิท) n. เบ้า,ส่วนบุ๋มสำหรับรองรับกระบอกตา,เบ้าตา,เบ้าข้อต่อ,โพรง,ส่วนกลาง,รู,ปลั๊กตัวเมีย,เบ้าปลายกระดูก,เบ้าเสียบ,ปลอกเสียบเสาธง,ปลอกเสียบเทียนไข vt. ทำเบ้าให้กับ...,ตีลูกกอล์ฟด้วยปลายไม้กอล์ฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
dimple(n) ลักยิ้ม,รอยบุ๋ม,ละลอกน้ำ
dimple(vi) มีลักยิ้ม,เกิดรอยบุ๋ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top