ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บุษย์

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุษย์-, *บุษย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุษย์[N] white pearl, Thai definition: แก้วสีขาว
บุษย์[N] name of zodiacal constellation, Syn. ดาวปุยฝ้าย, ดาวดวงดอกไม้, ดาวดอกบัว, ดาวสมอสำเภา, ดาวสิธยะ, Thai definition: ดาวฤกษ์ที่ 8 มี 5 ดวง เห็นเป็นรูปปุยฝ้าย พวงดอกไม้ ดอกบัว หรือ โลง
บุษย์[N] lotus, Syn. ดอกบัว, บัว, บุษกร
บุษย์น้ำทอง[N] topaz, Syn. บุษราคัม, Thai definition: พลอยสีเหลือง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุษย์น้ำทองดู บุษบราค ที่ บุษบ-.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุษย์ [n.] (but) EN: white pearl   
บุษย์ [n.] (but) EN: lotus   
บุษย์น้ำทอง[n.] (butnāmthøng) EN: topaz   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top