ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บีบคั้น

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บีบคั้น-, *บีบคั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บีบคั้น[V] oppress, See also: press, Syn. บังคับ, กดดัน, บีบบังคับ, บีบ, Example: ผู้ชุมนุมบีบคั้นให้รัฐบาลมีการกระจายอำนาจ, Thai definition: ใช้อำนาจหรือวิธีการต่างๆ ให้ต้องทำในที่สุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บีบคั้นก. บีบบังคับให้ได้รับความลำบาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's so depressing. Have you ever listened to the words?มันบีบคั้นน่ะ คุณฟังเนื้อหรือเปล่า The Bodyguard (1992)
- It is kind of depressing.- บีบคั้นหัวใจ? The Bodyguard (1992)
Great. We're screwed.ดีมาก เราถูกบีบคั้น Prey (2007)
We're not screwed.เราไม่ได้ถูกบีบคั้น Prey (2007)
If you don't think we're screwed, you're just as stupid as my mother said you are.ถ้าคุณยังคิดว่าพวกเราไม่ได้ถูกบีบคั้นน่ะ คุณก็เป็นคนงี่เง่าเหมือนกับที่แม่เคยพูดไว้ไม่ผิดเลย Prey (2007)
- I was just saying getting squeezed made me realize that I can't do this with one foot out the door.- ฉันจะพูดว่าฉันได้ถูกบีบคั้น ฉันคิดว่าฉันทำอย่างนี้ไม่ได้ หนีเอาตัวรอดสบายคนเดียว ฉันอยู่ที่นี่แล้วไง Capybara (2008)
Beautiful, heart-Wrenching poetry.สวยงาม บทกลอนบีบคั้นหัวใจ We're So Happy You're So Happy (2008)
Making her choose among her peers,some kind of emotional torture,was that your intention?ให้เธอตัดสินใจเลือกเพื่อน มันเป็นเรื่องที่บีบคั้นอารมณ์ นี่คือจุดประสงค์ของคุณหรือเปล่าคะ? All by Myself (2008)
They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with.คนที่ไม่อาจซื้อ บีบคั้น คุยเหตุผลหรือต่อรองใดๆ The Dark Knight (2008)
Can't you see these commies have my hands tied? No maternity leave.ธอไม่เห็นหรอว่า พวกสหภาพกำลังบีบคั้นฉันอยู่ ไม่ ฉันไม่อนุมัติการลาคลอด Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
But you're not gonna do that by smothering her.แต่คุณจะปิดกั้นหรือบีบคั้นเธอไม่ได้ Taken (2008)
I'm sorry, too, for how we manipulated you into scratching his face.ฉันเสียใจด้วยค่ะ ที่เราบีบคั้นคุณต้องให้ไป ข่วนใบหน้าเขา Harbingers in a Fountain (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบคั้น[v.] (bīpkhan) EN: oppress ; force ; press   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crush[VT] บีบคั้น
force[VT] บังคับ, See also: บีบคั้น, บีบบังคับ, ยัดเยียด, Syn. compel, drive, impel, Ant. balk, bar
strangle[VT] บีบบังคับ, See also: บีบคั้น, Syn. inhibit, restrain, suppress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groan(โกรน) n.,v. (ส่ง) เสียงครวญคราง,เสียงพึมพำแสดงความไม่พอใจหรืออื่น ๆ ,ปรารถนา,ถูกบีบคั้น,รับน้ำหนักมากเกินไป, See also: groaner n. groaningly adv., Syn. lament,moan
ill-usevt. ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,ทำทารุณ,บีบคั้น. n. การปฏิบัติต่อที่ไม่ดี,การทารุณ,การบีบคั้น, Syn. maltreatment
press(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
pressure(เพรส'เชอะ) n. ความกดดัน,การกด,การอัด,การเบียด,การบีบคั้น,แรงกดดัน,ความกดดันของบรรยากาศ,การรบกวน,การบีบบังคับ,ความดันกระแสไฟฟ้า. vt. บีบ,บีบบังคับ,กดดัน,อัด, Syn. pressing
squelch(สเควลชฺ) vt.,n. (การ) ขยี้,บด,บดขยี้,กำจัด,ทำลาย,ขจัด,ระงับ,ดับ,บีบคั้น,ทำให้เกิดเสียงผลัวะ,ทำให้เกิดเสียงสาดกระเด็น,การขยี้,การกำจัด,การบีบบังคับ., See also: squelcher n. squelchingly adv.
steamroller(สทีม'โรเลอะ) n. รถบดถนนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ,พาหนะกลิ้งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ. adj. เกี่ยวกับรถบดถนน,ด้วยวิธีการบีบคั้นที่รุนแรง., Syn. steam-roller
stress(สเทรส) n. ความตึงเครียด,ความบังคับ,การบีบคั้น,ความฉุกละหุก,เสียงหนัก,การกด,การดัน,แรงกดดัน,ตัวกระตุ้น,สิ่งกระตุ้น. vt. เน้นเสียง,เน้นหนัก,ออกเสียงหนัก, See also: stressness n., Syn. emphasis
throttle(ธรอท'เทิล) n. ลิ้นบังคับของเหลว,ลิ้นบังคับอากาศ,ลิ้นบังคับกระแส. vt. เค้นคอ,บีบคอ,ฆ่าบีบคอ,อุด,จุก,บีบ,บีบรัด,บีบคั้น,กดบีบ., See also: throttler n., Syn. choke,strangle,stifle
wring(ริง) vt.,vi. บิด,บีบ,รัด,คั้น,ขัน,เบียด,ขูดรีด,ขู่เข็ญ,บีบคั้น,บังคับ

English-Thai: Nontri Dictionary
extort(vt) บีบคั้น,รีดไถ,ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,ขู่กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ
extortion(n) การบีบคั้น,การขู่เข็ญ,การรีดไถ,การขู่กรรโชก
press(vt) กด,กดดัน,อัด,บีบคั้น,บีบ,บังคับ,เน้น
screw(vt) ไช,ขันสกรู,หมุนเกลียว,บีบคั้น,กวดขัน
stress(n) ความตึงเครียด,น้ำหนัก,เสียงหนัก,การบีบคั้น,การเน้น
throttle(vt) อุด,จุก,บีบคอ,บีบคั้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
駆る[かる, karu] Thai: บีบคั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top