Search result for

บิต

(48 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บิต-, *บิต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิต[N] BIT, See also: binary digit, Syn. เลขฐานสอง
บิต[N] bit, Example: บนดิสก์จะมีความจุเท่าใดขึ้นอยู่กับปัจจัยสองอย่างคือ จำนวนบิตต่อนิ้วในแทร็กและจำนวนแทร็กต่อนิ้วบนผิวหน้า, Thai definition: หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีค่าแสดงข้อมูลเป็นตัวเลขระบบฐานสอง คือ เป็น 0 หรือเป็น 1

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บิตน. พ่อ, ใช้เป็นคำหน้าสมาส เช่น บิตุฆาต บิตุราช.
บิตุจฉา(-ตุดฉา) น. อา (ผู้หญิง), ป้า (ญาติฝ่ายพ่อ).
บิตุรงค์น. พ่อ.
บิตุละ, บิตุลาน. อา (ผู้ชาย), ลุง (ญาติฝ่ายพ่อ).
บิตุลานีน. อา (ผู้หญิง), ป้า (ญาติฝ่ายพ่อ).
บิตุเรศน. พ่อ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bitบิต [มีความหมายเหมือนกับ binary digit] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bitบิต [มีความหมายเหมือนกับ binary digit] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bitบิต [มีความหมายเหมือนกับ binary digit] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
check bitบิตตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check bitบิตตรวจสอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit per pixelบิตต่อจุดภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit per second (bps)บิตต่อวินาที (บีพีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mask bitบิตพราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parity bitบิตภาวะคู่หรือคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parity bitบิตภาวะคู่หรือคี่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bit-mapped graphicsบิต-แมปป์ กราฟฟิกส์ [TU Subject Heading]
parity bitบิตพาริตี, บิตข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดของการรับสัญญาณที่ปลายทาง หรือสายที่ควบคุมการโต้ตอบ เพื่อควบคุมจังหวะของการรับ-ส่งข้อมูลแต่ละชุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
bitบิต, หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุดซึ่งถูกแทนด้วยตัวเลขฐานสองในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขสองตัว คือ '0' และ '1'  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bit.บิตHidden Figures (2016)
Don't worry. It's nice to just sit a bit and socialise.ไม่ต้องกังวล มันเป็นเรื่องที่ดีที่จะเพียงแค่นั่งบิตและสังคม Revolutionary Road (2008)
They were a bit whimsical for my taste. A bit neurotic.พวกเขาเป็นบิตแปลกสำหรับรสชาติของฉัน บิตโรคประสาท Revolutionary Road (2008)
-Oh, Christ. -Do you remember dealing with a Mr. Harold Abbot?เอ้อ จำตอนที่คุณคุยกับคุณแอบบิต ฮิล ได้ไหม Saw VI (2009)
Gu Jun Pyo and Woo Bin sunbae will definitely take over the family business.กูจุนพโยกับรุ่นพี่วูบิต่างก็มีกิจการของครอบครัว Episode #1.13 (2009)
Like you said, if only I found out a little bit earlier, things wouldn't have turned out this way.ถ้าฉันเห็นมันก่อนหน้านี้บิต, \ ฉันจะได้ช่วยเธอ Postman to Heaven (2009)
It's a bit tricky.มันบิตหากิน I Spit on Your Grave (2010)
Assume page-table entries have eight status bits.สมมุติให้ค่า page-table entries มีบิตสถานะเป็น 8 บิต The Social Network (2010)
The eight status bits would then be...บิตสถานะ 8 บิทเหล่านี้ก็คือ... The Social Network (2010)
We extracted every bit of information you had in there.เราสกัดบิตของข้อมูลทุกครั้งที่คุณมีอยู่ในนั้น Inception (2010)
Bit too much free champagne before takeoff?บิตฟรีแชมเปญมากเกินไปก่อนที่จะบินขึ้น? Inception (2010)
You look a bit perkier.คุณมองบิต perkier Inception (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิต[n.] (bit) EN: bit   FR: bit [m] ; élément binaire [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
GPRS(abbrev ) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที
bitcoin(n ) บิตคอยน์, ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bit[N] หน่วยวัดความจุข้อมูล, See also: บิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
asciiคำย่อ American Standard code For Information Interchange, รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศนี้ เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่ใช้เลขฐานสอง รหัสแอสกี, รหัสมาตรฐาน ใช้แทนอักขระด้วย 7 บิต (ถ้ารวม parity check ด้วยจะเป็น 8 บิต)
baud(บอด) เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็ม 1 บอดเท่ากับจำนวนบิตที่ส่งได้ใน 1 ครั้ง ถ้าส่งได้ครั้งละ 2 บิต 1 บอดก็จะเท่ากับ 2 บิต โมเด็มจะดีหรือไม่ ก็ดูที่ความเร็วจากหน่วยวัดนี้ โดยปกติ เท่าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีขนาดความเร็ว 300 บอด (ประมาณ 37 ตัวอักษร) และ 1,200 บอด (ประมาณ 150 ตัวอักษร)
binary coded decimalเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานของ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BCD หมายถึงรหัสที่ใช้แทนเลขฐาน ซึ่งกำหนดให้เลขฐานสิบแต่ละตัวแทนด้วยเลขฐานสอง 4 บิต ตัวอย่าง เช่น เลข 17 ในฐานสิบ เขียนเป็นเลขฐานสองว่า 0001 0111 โดยที่เลขหลักของบิตจากซ้ายไปขวา เป็นลำดับเพิ่มตามสูตร 8-4-2-1 เลข 17 ที่เป็นฐานสิบ เมื่อแสดงในรูปเลขฐานสองธรรมดาจะเป็น 10001
binary digitเลขโดดฐานสองเรียกย่อ ๆ ว่า bit หมายถึง ตำแหน่งหนึ่งในเลขฐานสอง ซึ่งเป็นได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ใช้แทนค่าต่าง ๆ บิตเป็นหน่วยเล็กที่สุดของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ในการเก็บค่า เรานำบิตมาจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7-8 บิต เพื่อใช้เป็นรหัสแทนตัวอักขระต่าง ๆ ดู bit ประกอบ
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
bit stringสายบิตหมายถึง ลำดับของบิตที่เกี่ยวเนื่องกัน
bitmap(บิตแมป) แผนที่บิตหมายถึง เส้นตัดกันของบิตในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงให้เป็นจุดภาพ ภาพในคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสง ซึ่งเรียกว่าจุดภาพ (pixel) รวมตัวกัน ภาพที่มีจำนวนจุดภาพมาก จะยิ่งดูคมชัดมากดู pixel ประกอบ
bitmapped fontแบบอักษรบิตแมปหมายถึง แบบอักษรที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ รวมตัวกันที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) เมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ จะเห็นรอยหยัก ๆ ไม่เรียบสวย กับทั้งยังเปลืองที่เก็บมาก ดู bitmapped image ประกอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top