ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บิชอป

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บิชอป-, *บิชอป*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I do know another joke about the Nun and the full standing bishop.ฉันรู้เรื่องโจ๊กเกี่ยวกับแม่ชี / กับบิชอปผู้โง่เขลาแต่รักมั่น The Notebook (2004)
- Knight to Queen's Bishop 6.- อั​​ศวินราชินีของบิชอปCubeº: Cube Zero (2004)
King to King's Bishop 8.คิงคิงส์บิชอปCubeº: Cube Zero (2004)
Bishop to Queen's Knight 7. Checkski!บิชอปที่สมเด็จพระราชินีฯ อัศวิน 7 Checkski! Cubeº: Cube Zero (2004)
Queen takes Bishop. I believe that's Checkski-Mateski.สมเด็จพระราชินีจะบิชอป ผมเชื่อว่าเป็น Checkski-Mateski Cubeº: Cube Zero (2004)
He's a bishop now.เป็น บิชอป แล้วตอนนี้. V for Vendetta (2005)
- Your Grace.- ท่านบิชอปV for Vendetta (2005)
- Your Grace?- ครับท่านบิชอปV for Vendetta (2005)
I'm sorry, Your Grace.อ่อใช่ ขอโทษครับ, ท่านบิชอปV for Vendetta (2005)
- Your Grace.- ท่านบิชอปV for Vendetta (2005)
Your Grace, we don't have much time and I have to tell you something.ท่านบิชอป, เราไม่มีเวลามากนัก ฉันต้องเรียนบางอย่างให้ท่านทราบ. V for Vendetta (2005)
This isn't a game, Your Grace.มันไม่ใช่เกมส์ค่ะ, ท่านบิชอปV for Vendetta (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pontiff[N] สังฆราช, See also: บิชอป, สันตะปาปา, Syn. cardinal, prelate, pope

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top