Search result for

บันทึกเสียง

(28 entries)
(0.044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บันทึกเสียง-, *บันทึกเสียง*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What probably very few people realize is that the taping system in the White House was set up by my predecessor, President Johnson, partly to avoid the necessity of having a secretary in every meeting, and partly to ensure there wasมีเพียงคนจำนวนหยิบมือเดียวที่ตระหนักรู้ว่า ภายในทำเนียบขาวมีระบบการบันทึกเสียง ที่ถูกจัดให้มีในสมัยท่านปธน.จอห์นสัน Frost/Nixon (2008)
What? Do you have any idea who recorded here?อะไรนะ นี่คุณรู้หรือเปล่า ว่าใครบันทึกเสียงที่นี่บ้าง Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Yes, sir, specifically the installation of a voice-activated recording system.ใช่ครับท่าน โดยขอเฉพาะเจาะจงไปยังการติดตั้ง ระบบบันทึกเสียงที่ทำงานโดยการตรวจจับคลื่นเสียง Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
If you're asking whether I used the recording equipment, the answer's yes.ถ้าคุณจะถามว่า ผมใช้เครื่องมือบันทึกเสียงนั้นหรือไม่ นะ คำตอบ คือว่า ใช้ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I need to know how to access the digital recorder.ผมขอทราบวิธีการเข้าระบบบันทึกเสียงแบบดิจิตอลนี้ นะครับ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
He has a recording of my conversation with Martin.เขามีเทป บันทึกเสียงที่หนูคุยกับมาร์ติน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Destroy that recording.ทำลายบันทึกเสียงนั้นซะ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
But so help me... destroy that recording... and save what's left of this family.ช่วยหนู... ทำลายบันทึกเสียงนั้นซะ และรักษาสิ่งที่เหลือของครอบครัวเราไว้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
It records in and out of the case, but out is better if you can manage it.มันจะบันทึกเสียงทั้งในและนอกเคส แต่จะดีกว่าถ้าคุณจัดการมันได้ I Lied, Too. (2009)
This is a phone call conversation from a car dealership from 27 minutes ago.นี่เป็นเทปบันทึกเสียงโทรศัพท์ จากคนจัดหารถ เมื่อ 27นาทีก่อน Public Enemies (2009)
WILL ON RECORDING A small number continue to experience debilitating sleep disorders, and this seems to be the trend throughout Nome, and a cause remains unknownบันทึกเสียงจริง ผู้คนจำนวนหนึ่งเกิดภาวะทรุดโทรมเพราะนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง ดูจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโนม The Fourth Kind (2009)
I went home to try and recount what happened during the recordingฉันไปบ้านที่พักและเริ่มนับถอยหลัง ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่าง บันทึกเสียงThe Fourth Kind (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึกเสียง[v. exp.] (bantheuk sīeng) EN: record voices   FR: enregistrer la voix ; enregistrer le son

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tape[VT] บันทึกเสียง, See also: อัดเสียง
tape[VI] บันทึกเสียง, See also: อัดเสียง
tape-record[VT] บันทึกเทป, See also: บันทึกเสียงด้วยสายเทป, Syn. videotape

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
audiotape(ออ'ดีโอเทพ) n. เทปบันทึกเสียง
casette tape-recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยตลับเทป
magnetic tapeแถบบันทึกแม่เหล็กหมายถึง แถบที่ทำด้วยพลาสติกฉาบออกไซด์ของโลหะ มีลักษณะคล้ายเทปหรือแถบบันทึกเสียง ม้วนอยู่บนวงล้อ มีหลายขนาด เป็นต้นว่า ขนาดยาว 2,400 ฟุต 1,200 ฟุต และ 600 ฟุต ตัวเทปกว้าง ? นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ประมาณ 800-1,600 ตัวอักษรต่อความยาวของเนื้อเทป 1 นิ้ว เทปหรือแถบบันทึกนี้สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล คอมพิวเตอร์จะมีเครื่องมือที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลลงในเทป เรียกว่า หน่วยขับเทป (tape drive) เราสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ลงทับบนข้อมูลเก่าได้เหมือนการบันทึกเพลง ข้อมูลเดิมจะหายไปโดยอัตโนมัติ ข้อเสียของเทปก็คือ การค้นหาข้อมูลทำได้ช้า เพราะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเทปเสมอ ถ้าข้อมูลอยู่ปลายเทป ก็จะเสียเวลานาน การค้นหาแบบนี้เรียกว่าการเข้าถึงแบบเรียงลำดับ (sequential access) ซึ่งตรงข้ามกับการเข้าถึงแบบสุ่ม (direct access) ของจานบันทึก
recording(รีคอร์ด'ดิง) n. การบันทึก,สิ่งที่บันทึกไว้,จานเสียง,จานเสียง,เทปบันทึกเสียง
recording filmn. ฟิล์มบันทึก,เทปบันทึกเสียง
recordingmeter(รีคอร์ด'ดิง'มิเทอะ) n. เครื่องบันทึกเสียง
recordist(รีคอร์ด'ดิสทฺ) n. เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง (โดยเฉพาะฟิล์มภาพยนตร์)
tape(เทพ) n. สาย,สายเทป,สายเทปบันทึกเสียง,สายผ้าหรือพลาสติกหรือกระดาษยาวเป็นริบบิ้น,ผ้ายางปิดแผลสำหรับพันสายไฟฟ้า,สายวัด,สายหลักชัยที่จุดสิ้นสุดในการแข่งขัน vt. ใส่เทป,ผูก,มัด
tape recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยสายเทป

English-Thai: Nontri Dictionary
recorder(n) เครื่องบันทึกเสียง,ผู้บันทึก

German-Thai: Longdo Dictionary
aufnehmen(vt) |nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen, etw. auf etw.(A)| บันทึก(เพลง, วีดีโอ เป็นต้น) เช่น Im Radio kommen die neuersten Lieder. Franziska will sie auf ein Tonband aufnehmen. ในวิทยุมีเพลงใหม่ล่าสุด ฟรานซิสก้าอยากอัดเพลงพวกนี้ลงบนเทปบันทึกเสียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top