ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บัตรสมนาคุณ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บัตรสมนาคุณ-, *บัตรสมนาคุณ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา บัตรสมนาคุณ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *บัตรสมนาคุณ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บัตร(บัด) น. แผ่นเอกสารแสดงสิทธิของผู้ใช้เป็นต้น มักทำด้วยกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เช่น บัตรประจำตัว บัตรเลือกตั้ง บัตรสมนาคุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
God damn it! It's complimentary!โอ้โห ให้ตายสิ นี่มันบัตรสมนาคุณนี่! 200 Pounds Beauty (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรสมนาคุณ[n. exp.] (bat sommanākhun) EN: gift coupon ; gift certificate   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top