ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บัญชีเรื่อง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บัญชีเรื่อง-, *บัญชีเรื่อง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา บัญชีเรื่อง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *บัญชีเรื่อง*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บานแผนก(-ผะแหฺนก) น. บัญชีเรื่อง, สารบาญ, โบราณใช้ว่า บานแพนก.
บานแพนก(-พะแนก) น. ตารางแบ่งปันไพร่หลวง. (สามดวง), (โบ) บัญชีเรื่อง, สารบาญ.
สารบบ, สารบับ(สาระ-) น. คำบอกเรื่อง, บัญชีเรื่อง, เช่น เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในสารบบ.
สารบัญ, สารบาญ(สาระ-) น. บัญชีเรื่อง, รายชื่อเรื่อง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
table๑. รอพิจารณา (เรื่อง, คดี), แขวนเรื่องไว้๒. ตารางเรื่อง, บัญชีเรื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
table of contents[N] สารบัญ, See also: สารบาญ, บัญชีเรื่อง, Syn. catalog, list, table

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top