ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บัญชีออมทรัพย์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บัญชีออมทรัพย์-, *บัญชีออมทรัพย์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัญชีออมทรัพย์(n) savings account, Example: แม่ให้ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารเป็นบัญชีออมทรัพย์จะได้เบิก-ถอนเงินได้สะดวก, Count Unit: บัญชี, Thai Definition: บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ฝากสะสมเงินและถอนเงินได้ตลอดเวลา โดยธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงินตามระยะเวลาที่ฝาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
savings accountบัญชีออมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about our savings... What about my savings account?แล้วบัญชีออมทรัพย์ของเรา บัญชีออมทรัพย์ของผมน่ะ Burn After Reading (2008)
I leave the seven hundred dollars in my personal savings.ผมมีเงินบัญชีออมทรัพย์ อยู่ 700 เหรียญให้คุณ Buried (2010)
Mr. Galuska took out exactly $9, 900 from his savings account three days ago.คุณกาลุสก้าถอนเงิน 9, 900 เหรียญ จากบัญชีออมทรัพย์ของเขา เมื่อ 3 วันที่แล้ว Legacy (2012)
I was thinking about redoing my will-- you know, setting up a college savings account.ฉันคิดไว้ว่า การเติมเต็มของฉันจะ-- คุณก็รู้ การจัดการ บัญชีออมทรัพย์มหาลัย I Told You So (2012)
Yes, except what's in the checking and savings accounts, but you know us, we're not exactly frugal.ใช่ ยกเว้นแต่ในบัญชีเช็ค และบัญชีออมทรัพย์ แต่คุณก็รู้จักเรา, เราไม่ได้ประหยัดนักหรอก Happily Ever Aftermath (2012)
And my checking account, my savings account, my brokerage account, my stock portfolio.กับบัญชีกระแสรายวัน, บัญชีออมทรัพย์, บัญชีโบรกเกอร์, พอร์ตหุ้นของผม Muse of Fire (2012)
Then eight months ago, he opens a savings account, and he gets once-monthly direct deposits from some company in the Caymans.จากนั้นแปดเดือนก่อน เขาก็เปิดบัญชีออมทรัพย์ เขาได้เงินฝากโดยตรง เดือนละครั้ง จากบริษัทแห่งนึงในเครย์แมน Panama Red (2012)
Beyond just recovering people's stock portfolios and their saving accounts.มากกว่าแค่การกู้คืนแฟ้มสะสมผลงานของผู้คน และบัญชีออมทรัพย์ของพวกเขา Dodger (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีออมทรัพย์[banchī ømsap] (n, exp) EN: savings account ; deposit account  FR: compte d'épargne [ m ]

German-Thai: Longdo Dictionary
Sparbuch(n) |das, pl. Sparbücher| สมุดบัญชีออมทรัพย์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top