ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บังคม

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บังคม-, *บังคม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บังคมก. แสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง ตามประเพณีไทย, ใช้ว่า ถวายบังคม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I, Lieutenant Commander Park Dae Su of the Dragon Guard, salute His Majesty!กระหม่อม ผู้แทนผู้บังคับบัญชาพัคเทซู องครักษ์มังกร ถวายบังคมฝ่าบาทพะย่ะค่ะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Greetings, King Katuunko.ถวายบังคม ราชาคาตุอันโก Ambush (2008)
Good evening, Sire. Gaius.ถวายบังคม ไกอัส Excalibur (2008)
Good evening, Sire. A very good evening to you, Gaius.ถวายบังคมฝ่าบาท ไกอัส ช่างเป็นช่วงบ่ายที่ดีอะไรอย่างนี้ Beauty and the Beast (2009)
Afternoon, sire.ถวายบังคม ฝ่าบาท Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
And don't forget to curtsy.อย่าลืมถวายบังคม The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
We should report to the king first.กราบบังคมทูลกับฮ่องเต้ก่อน The Four (2012)
Your Highness.ถวายบังคมเจ้าหญิง Alice Through the Looking Glass (2016)
Ardyn Izunia, Chancellor of Niflheim... at your humble service.กระหม่อมอาร์ดีน อิซูเนีย เสนาบดีแห่งนิฟเฟิลไฮม์ ขอถวายบังคม ใต้ฝ่าพระบาท Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top