Search result for

บอด

(48 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บอด-, *บอด*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บอดว. มืด, ไม่เห็น, (ใช้แก่ตา)
บอดสกปรก เช่น หัวเทียนบอด
บอดไม่มีแวว เป็นวงทึบไม่โปร่ง (ใช้แก่หัวตัวหนังสือ) เช่น เขียนหนังสือหัวบอด
บอดเรียกนมที่หัวบุ๋มเข้าไป ว่า นมตาบอด หรือ นมบอด.
บอดสีน. เรียกตาที่มองเห็นสีผิดไปจากสีที่เป็นจริง เนื่องจากประสาทตาที่รับรู้สี พิการหรือเจริญไม่เต็มที่ ว่า ตาบอดสี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
baudบอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
baudบอด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blind, color; blind, colourบอดสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blind, colour; blind, colorบอดสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
color blind; blind, colourบอดสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colour blind; blind, colorบอดสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hemeralopiaบอดกลางวัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Each time was a new time... ... and he never thought about the past when he was doing it.แต่ละครั้งเป็นเวลาใหม่และเขา ไม่เคย คิดเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาเมื่อเขา ได้ทำมัน The Old Man and the Sea (1958)
The poor guy's minus an eye.หนุ่มดวงซวยนั่นตาบอดไปข้าง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The memoirs of Lieutenant Ernest Goodbody.บันทึกของเออร์เนสโท กุดบอดี How I Won the War (1967)
Lieutenant of Musket Ernest Goodbody.ผู้แทนของเออร์เนส กุดบอดี ปืนคาบศิลา มันทั้งหมดเริ่มต้นในปี 1939 How I Won the War (1967)
Lieutenant Ernest Goodbody of His Majesty's Brigade of Musketeers.รองผู้ว่าเออร์เนส กุดบอดี ของกองพลทหารของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของ ทหารถือปืนคาบศิลา ฮะ? How I Won the War (1967)
Stop!จากนั้นมันกำลังนาย กุดบอดี ของ How I Won the War (1967)
Goodbody will want to see your feet.นาย กุดบอดี จะต้องการที่จะ เห็นเท้าของคุณ มันแห้ง How I Won the War (1967)
Right, all together now. - Mr Goodbody, sir. - (all) Mr Goodbody, sir.นาย กุดบอดี ครับ นาย กุดบอดี ครับ How I Won the War (1967)
(all) Mr Goodbody!นาย กุดบอดี! How I Won the War (1967)
Mr Goodbody, sir!นาย กุดบอดี ครับ! How I Won the War (1967)
He's as blind as he can be, Just sees what he wants to seeเขาคือคนตาบอดในขณะที่เขาจะคือ ไปได้ เพียงแค่เห็นสิ่งที่เขาต้องการที่จะ เห็น Yellow Submarine (1968)
Enough of this nonsense.พอทีเรื่องเหลวไหล เธอตาบอดรึไง Beneath the Planet of the Apes (1970)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอด[adj.] (bøt) EN: blind ; unseeing ; sightless   FR: aveugle
บอดกลางคืน[n. exp.] (bøt klāngkheūn) EN: night-blindness   
บอดสี[adj.] (bøtsī) EN: colour-blind = color-blind (Am.)   FR: daltonien

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blind[ADJ] บอด, See also: มองไม่เห็น, Syn. unsighted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acritochromacyภาวะตาบอดสี
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
acyanopsiaการที่ตาบอดสีฟ้า
anybody(เอน'นีบอดี) pron.,n. ใคร ๆ ,ใครก็ได้
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
baud(บอด) เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็ม 1 บอดเท่ากับจำนวนบิตที่ส่งได้ใน 1 ครั้ง ถ้าส่งได้ครั้งละ 2 บิต 1 บอดก็จะเท่ากับ 2 บิต โมเด็มจะดีหรือไม่ ก็ดูที่ความเร็วจากหน่วยวัดนี้ โดยปกติ เท่าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีขนาดความเร็ว 300 บอด (ประมาณ 37 ตัวอักษร) และ 1,200 บอด (ประมาณ 150 ตัวอักษร)
bawd(บอด) n. แม่เล้า,โสเภณี,คำพูดหยาบคาย,ผู้ล่อลวงหญิงมาให้ทำประเวณี ', Syn. parapet
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
blindspot(ไบล'สพอท) n. จุดบอด,จุดบอดบนเรตินา,เรื่องที่ไม่รู้มาก่อน
bodkin(บอด'คิน) n. เครื่องเจาะรู,สว่าน,เข็มใหญ่,คีมหนีบ,กิ๊บผมที่ยาว,เครื่องคล้ายเข็มสำหรับสอดรู,กริชเล่มเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
BLIND blind date(n) การนัดบอด
blind(adj) ตาบอด,มองไม่เห็น,เข้าใจยาก,ไม่มีทางออก
blind(vt) ทำให้ตาบอด,ทำให้มองไม่เห็น,ทำให้มืดมน
blindness(n) ตาบอด
eyeless(adj) ตาบอด,ไม่มีตา
sightless(adj) ตาบอด,มองไม่เห็น,ไม่มีตา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
色覚異常[しきかくいじょう, shikikakuijou] (n) บอดสี
身体[しんたい, shintai] บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง, S. physique

German-Thai: Longdo Dictionary
über(prep) ข้าม, พ้น เช่น Der junge Mann hilft dem Blinden über die Straße. เด็กหนุ่มคนนั้นช่วยคนตาบอดข้ามถนน, Kannst du mir über das Problem hinweg helfen? เธอสามารถช่วยให้ฉันผ่านพ้นปัญหานี้ได้ไหม
erblinden(vi) |erblindete, ist erblindet| ตาบอด เช่น Durch den Unfall wäre Herr Schütz fast erblindet. คุณชุตซเกือบตาบอดจากอุบัติเหตุ, See also: Erblindung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top