ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บวกเพิ่ม

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บวกเพิ่ม-, *บวกเพิ่ม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are God's unwanted children?คงมีแต่พระเจ้าที่จะรู้ว่าเค้าบวกเพิ่มไปเท่าไหร่ นี่เป็นสบู่ชั้นเยี่ยม Fight Club (1999)
- Plus one.-บวกเพิ่มอีกคน Taken (2008)
Cost, plus zero for the first six months.ค่าเสียเวลาบวกเพิ่มเป็นศูนย์ ใน 6 เดือนแรก June Wedding (2010)
$25 a pop plus a piece of the back end deal if he went on Letterman,มุกละ25เหรียญและบวกเพิ่ม ถ้าเขาได้ไปออกเล็ตเตอร์แมน The But in the Joke (2012)
The mark-up on these, it's incredible.ราคาที่บวกเพิ่มนี่ เหลือเชื่อจริง ๆ Smell the Weakness (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plus[PREP] เพิ่มอีก, See also: บวกเพิ่ม, เพิ่มเข้าไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top