Search result for

บริหารงาน

(23 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บริหารงาน-, *บริหารงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บริหารงาน[V] administrate, See also: manage, administer, direct, Syn. บริหาร, ดำเนินงาน, ดูแลงาน, Example: เขาบริหารงานบริษัทมาตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัท

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administrativeบริหารงาน [การแพทย์]
บริหารงานสุขภาพจิตบริหารงานสุขภาพจิต, มุมมองการดำเนินงานในแง่การบริหารงานสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายที่กระทำต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยอาจสอดแทรกในการส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และการฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต เพื่อให้บรรลุวัถุประ [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
/The motel was my labor of love,และบริหารงาน ด้วยความช่วยเหลือของลูกๆ ผม Bedtime Stories (2008)
You walk around here with your little administrative degree, pretending like you know medicine.เดินไปเดินมาในนี่ กับการบริหารงานอย่างเข้มงวดอันแสนเล็กๆของเธอ ทำตัวยังกะรู้เรื่องวิชาแพทย์ The Culling (2009)
I know it sounds crazy, she said she's going to change the Company in the way it operates.ฉันรู้ว่ามันฟังดูบ้า เธอบอกว่าเธอกำลังจะเปลี่ยนแปลง เดอะ คอมพานี วิธีการบริหารงาน The Mother Lode (2009)
Ooh, Penny, it's just if The Cheese Cake Factory is run by witches.เพนนี ยังกับว่า ชีสเค้ก แฟคทรี่ บริหารงาน โดยแม่มดยังไงยังงั้น The Gothowitz Deviation (2009)
Uh, administrating.เพื่อการบริหารงาน A Night at the Bones Museum (2009)
Under the direction of its chairman, Jonas Skarssen we believe the IBBC has quietly become the bank of choice for monies associated with organized crime, capital flight...ภายใต้การบริหารงานของประธาน ชื่อโจนาส สการ์สเซ่น เราเชื่อว่าIBBCกำลังทำตัวเป็นนายหน้าเงียบๆ ในการจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ ให้กับพวกมาเฟีย... The International (2009)
I just figured this out. You run the company. -Yeah, I'm trying to run the company.เป็นความคิดที่ดีเลย ผมพึ่งคิดออก คุณบริหารงานต่อจากผมนะ Iron Man 2 (2010)
Who are you guys? I am Mr. White from the General Services Administration.ผมคือดร.ไวท์จากฝ่ายบริหารงานทั่วไป The Proof in the Pudding (2010)
What government guys?ฝ่ายบริหารงานทั่วไป The Proof in the Pudding (2010)
Of the work I've done at the empire.กับการบริหารงานที่ Empireของผม The Townie (2010)
Until you were ready to do it yourself.จนกว่าเธอจะพร้อม ที่จะบริหารงานด้วยตัวเอง The Townie (2010)
All right, look, with just me at the helm, this is it, dude; my managerial Bushido test, okay?โอเค ฟังนะ มีแต่ฉันที่ถือหางเสืออยู่ นี่มันคือทดสอบการบริหารงานแบบบูชีโดขอฉันนะเพื่อน เข้าใจนะ Chuck Versus the Cubic Z (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.
Good Governance(n) ธรรมาภิบาล, หลักการที่นำมาใช้บริหารงานปกครองในปัจจุบัน เช่น We regard "good governance" as such that should help countries to achieve sustainable and self-reliant development and social justice.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administrate[VT] บริหารงาน, See also: ควบคุม, ดูแลงาน, จัดการ, Syn. administrate, manage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceo(ซีอีโอ) ย่อมาจาก chief executive officer หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารงานที่ใช้กันในศูนย์คอมพิวเตอร์ใหญ่ ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วไป
in(อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า., See also: in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
execution(n) การบริหารงาน,การดำเนินการ,การปฏิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การจัดการ
executive(n) ผู้บริหารงาน,นักบริหาร,กรรมการบริษัท
executor(n) ผู้บริหารงาน,ผู้ดำเนินการ,ผู้ปฏิบัติการ,ผู้จัดการมรดก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top