ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บนสุด

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บนสุด-, *บนสุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บนสุด[ADJ] uppermost, See also: topmost, foremost, Syn. เหนือสุด, ข้างบนสุด, Ant. ล่างสุด, ใต้สุด, Example: พจนานุกรมภาษาบาลีวางอยู่ชั้นบนสุดของตู้, Thai definition: ในที่ซึ่งอยู่สูงสุดหรือเหนือขึ้นไปสุด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apex, Rightบนสุดของปอดขวา, บริเวณบนสุดด้านขวา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, you mean those at the top of the stairs?คุณหมายถึงที่อยู่ตรงชั้นบนสุด ของบันไดใช่มั้ยคะ งั้นฉันจะลองไปดู Rebecca (1940)
You're on the top shelf and I'm not gonna lose you because of some crazy notion about quitting!คุณอยู่บนชั้นบนสุดและฉันจะ ไม่ สูญเสียคุณเพราะความคิดบาง บ้า เกี่ยวกับการเลิก! Mad Max (1979)
What about the ones on the top shelf? You read those?แล้วที่อยู่บนสุดนั่นล่ะเคยอ่านไหม Good Will Hunting (1997)
I got you a seat up in the yellow section.ผมจองที่ให้คุณนั่งแถวเหลือง ที่นั่งแถวบนสุด Unbreakable (2000)
Yubaba lives way up at the top, in the backยูบาบ้าอยู่ชั้นบนสุด ทางด้านหลัง Spirited Away (2001)
I climbed to the highest room in the tallest...ผมปีนเข้าไปในห้องบนสุด บนชั้นที่สูงที่สุด... Shrek 2 (2004)
He climbs to the highest bloody room of the tallest bloody tower... and what does he find?เขา ปีนเข้าไปในห้องบนสุด บนชั้นที่สูงที่สุด และเขาเจออะไรรู้มั๊ย? Shrek 2 (2004)
We're on the top floor.นี่ชั้นบนสุดเลยนะ The Day After Tomorrow (2004)
The top floor- ชั้นบนสุด Windstruck (2004)
Hold the grip, pull the top part of the gun.จับตรงด้ามแล้วดึงส่วนบนสุดของปืนออก Pilot: Part 2 (2004)
Actually, they built that one from the top down. - Really?- อันที่จริงแล้ว พวกเขาสร้างตึกพวกนั้นจากชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุด Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
You gotta let me change that bandage when we get to the top.นายอยากให้ฉันเปลี่ยนผ้าพันแผลนี้ไหม เมื่อพวกเราขึ้นไปข้างบนสุดนะ The Cave (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uppermost[ADJ] สูงสุด, See also: บนสุด, สุดยอด, ซึ่งอยู่บนสุด, Syn. upmost, topmost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esc key(แป้นพิมพ์) แป้นหลีกมาจากคำว่า ESCape key ซึ่งเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
escape keyแป้นหลีกเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (บนแป้นมักจะมี ESC) มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
home keyแป้นกดกลับตำแหน่งต้นเป็นแป้นพิมพ์แป้นหนึ่งในแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Home อยู่บนแป้น เมื่อกดแป้นนี้จะเป็นการบังคับให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ หรือจุดเริ่มต้นบรรทัดบนสุดของเอกสารหน้าหนึ่ง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมด้วย
pauldronn. ชิ้นเสื้อเกราะที่ไหล่และส่วนบนสุดของแขน
rasterแรสเตอร์ <คำอ่าน>หมายถึง การที่ลำแสงอิเล็กตรอนผ่านวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วส่งเข้าสู่จอภาพเช่นเดียวกับที่ใช้ในการกราดภาพ (scan) คือการยิงลำแสงอิเล็กตรอนให้ผ่านภาพไปอย่างต่อเนื่องทีละเส้น แล้วส่งขึ้นบนจอภาพ ตั้งแต่บรรทัดบนสุดจนถึงล่างสุด เราจะมองเห็นเส้นใหม่ก่อนที่เส้นเก่าจะหายไป เส้นที่มองเห็นนี้จะรวมกันเป็นภาพที่เราต้องการ เรียกว่าภาพ "แรสเตอร์"
stratum corneumเป็นชั้นบนสุดของหนังกำพร้า
treetop(ทรี'ทอพ) n. ยอดต้นไม้,กิ่งก้านบนสุดของต้นไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
uppermost(adj) สูงสุด,บนสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top