Search result for

บช

(53 entries)
(0.0885 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บช-, *บช*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บช.[N] accounting section, Syn. แผนกบัญชี
บช.[N] account, See also: a/c, A/C, acct., Syn. บัญชี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So it turns out that guy you clocked dropped the charges.แต่สิ่งที่นายได้เกี่ยวกับชายคนนั้นมันก็คุ้มกับเงินประกันตัวใช่มั๊ยละ The Serena Also Rises (2008)
- loved it. - They loved the dress?และชอบมันสุดๆเลยค่ะ // พวกเขาชอบชุดนนั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
Hey. Um, would you mind putting this in the back for me?เฮ้ เอ่อขอโทษนะคะ ช่วยเก็บชุดนนี้ไว้ข้างหลังให้ฉันที The Serena Also Rises (2008)
Well, it looks like a pilgrim at a funeral.มันดูเหมือนกับชุดบาทหลวงในงานศพมากเลยค่ะ The Dark Night (2008)
I cannot decide about this neckline.ฉันยังออกแบบช่วงคอไม่ได้ The Dark Night (2008)
You think that there's, like, a box that says, "open in eventคุณคิดว่ามันมีช่องสัญญาณพิเศษสำหรับช่วย The Dark Night (2008)
I thought you were just a callow, social-climbing former swimsuit model who married above her station only to be enslaved by her own insecurities.ฉันคิดว่าคุณก็เป็นแค่เด็กอ่อนด้อยประสบการณ์ พวกอดีตนางแบบชุดว่ายน้ำไต่เต้าทางสังคม ด้วยการแต่งงานกับ คนที่มีสถานะทางสังคมเหนือกว่า เพียงเพื่อที่จะอ้างสิทธิ์ในตัวเธอแลกกับความไม่มั่นคงทางสังคม Never Been Marcused (2008)
Look, I know you're here with Chuck, and I can only imagine what he's said about me-- limo sex,แต่ดูสิ.. คุณมาที่นี่กับชัค และฉันคิดได้อย่างเดียวที่เค้าจะพูดเกี่ยวกับฉัน Never Been Marcused (2008)
Not to me, Bass-hole. I like him.ไม่ใช่สำหรับชั้น ให้ตายเถอะ ฉันชอบเค้านะ Never Been Marcused (2008)
I think it's a little soon to be worrying about the rest of your lives.ฉันที่ว่ามันเร็วไปนะที่เธอจะมากังวลเกี่ยวกับช่วงชีวิตที่เหลือ Never Been Marcused (2008)
Blair and chuck.แบลร์กับชัค O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Or frankly, the mental capacity to go head-to-head with chuck.หรือนั่งจับเข่าคุยเรื่องทุกข์ใจตัวต่อตัวกับชัคหรอกค่ะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บช. (บัญชี)[] (bøchø (banchī)) EN: account ; account book   FR: compte [m] ; livre de compte [m]
บช. (แผนกบัญชี)[] (phøchø. (phanaēk banchī)) EN: accounting section   

English-Thai: Longdo Dictionary
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง
ayurveda(n) อายุรเวช (มาจากสันสกฤต หมายความว่าความรู้ (เวช) เกี่ยวกับชีวิต (อายุร))
vise(n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน
playoff(n) การแข่งขันรอบตัดเชือก, กีฬารอบชิงชนะเลิศ เช่น Call us if you are looking for basketball tickets to any NBA, NCAA or WNBA basketball game. We handle basketball tickets to all regular season and playoff games., S. play-off
deep cover(n) สายลับชั้นสูง
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วคราว
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
aeolian(อีโอ' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับชาวกรีกที่มีชื่อตั้งตาม Aeolus, เกี่ยวกับลม, ลมพัด, ลมทำให้เกิดขึ้น
aeromechanic(แอโรมิแคน' นิค) n. ช่างเครื่อง, เครื่องบิน -adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่างเครื่องเครื่องบิน
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican
agrarian(อะแกร' เรียน) adj. เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน, เกี่ยวกับชาวนา, ชนบท. -n. ผู้นิยมการแบ่นนันที่ดินให้ -agrarianly adv. (relating to land)

English-Thai: Nontri Dictionary
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา,เกี่ยวกับที่ดิน,เกี่ยวกับชาวนา
Arabic(adj) เกี่ยวกับชาวอาหรับ
biographical(adj) เกี่ยวกับชีวประวัติ
biological(adj) เกี่ยวกับชีววิทยา,ทางชีววิทยา
bourgeois(adj) เกี่ยวกับชนชั้นกลาง
category(n) ประเภท,พวก,ชั้น,ลำดับชั้น
Chinese(adj) เกี่ยวกับประเทศจีน,เกี่ยวกับชาติจีน
communal(adj) เกี่ยวกับชุมชน,เกี่ยวกับสังคม
country(adj) เกี่ยวกับบ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับชนบท

German-Thai: Longdo Dictionary
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
Finale(n) |das, pl. Finalen| รอบสุดท้าย, รอบชิงชนะเลิศ
Erdgeschoss(n) |das| ชั้นล่างสุด (ไม่ใช่ชั้นใต้ดิน) ซึ่งเท่ากับชั้นที่หนึ่งในภาษาไทย
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน , See also: S. alltäglichA. ungewöhnlich
Nachfolger(n) |der, pl. Nachfolger| ผู้รับช่วงต่อ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น Gerhard Schröder ist der Nachfolger von Helmut Kohl.
Balkon(n) |der, pl. Balkone/Balkons| เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่นอกตัวบ้านและมีรั้วรอบขอบชิด โดยมากอยู่ชั้นบนของตัวอาคาร เช่น Gehen wir uns auf den Balkon setzen? เราไปนั่งบนระเบียงกันไหม , See also: Related: Terrasse
heiraten(vt) |heiratet, heiratete, hat geheiratet, jmdn.(A)| แต่งงาน เช่น Sabine heiratet in kommender Woche einen Franzoser. ซาบีเนอจะแต่งงานกับชายชาวฝรั่งเศสอาทิตย์ที่จะถึงแล้ว, See also: S. sich verheiraten,
zu(prep) |+ D| ตอน, ถึงช่วง, สำหรับช่วง (ใช้บ่งช่วงเวลา) เช่น Gedichte zu Weihnachten บทกลอนสำหรับช่วงคริสต์มาส, Bitte melden Sie sich bis zum 31. Mai an. กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม, zu Beginn
Verantwortung(n) |die, pl. Verantwortungen| ความรับผิดชอบ เช่น Für mein Leben trage ich selbst die Verantwortung. ฉันรับผิดชอบชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเอง

French-Thai: Longdo Dictionary
aimer(vi vt) รัก, ชอบ เช่น Aimer le chocholat = ชอบช็อคโกแลต, Je t'aime = ผมรักคุณ, Je t'aime bien = ผมชอบคุณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top