ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำเกลือ

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำเกลือ-, *น้ำเกลือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำเกลือ[N] saline solution, See also: saline, Example: หมอบอกว่าน้ำเกลือขวดนี้เป็นขวดสุดท้ายสำหรับผมแล้ว, Count unit: ขวด, Thai definition: น้ำที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์ละลายอยู่ สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำเกลือน. นํ้าที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์ละลายอยู่ สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saline solutionน้ำเกลือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saline waterน้ำเกลือ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solution, salineน้ำเกลือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brineน้ำเกลือ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salineน้ำเกลือ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Isotonic Salineน้ำเกลือ [การแพทย์]
Isotonic Saline Solutionน้ำเกลือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I've bled them clean.ฉันได้เลือดให้สะอาด น้ำเกลือจะรักษามัน The Old Man and the Sea (1958)
Make sure she's kept in a reclined position, and that a continuous watch is kept on her IV.ต้องดูแลให้เธอนอนอยู่ตลอด และเฝ้าดูสายน้ำเกลือเธออยู่ตลอดด้วย Airplane! (1980)
It's something about the wax and the salt water. lt irritates them.มันน่าจะเกี่ยวกับแว๊กซ์กับน้ำเกลือ มันค่อนข้างระคายเคือง Junior (1994)
We'll get some fluids into you, you'll be good as new, okay?เราจะให้น้ำเกลือคุณ เดี๋ยวก็หายดีแล้ว Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
- diluted with some saline. - Feels sort of good.ละลายกับน้ำเกลือ รู้สึกดีแฮะ Crank (2006)
I need to change his IV.ผมต้องเปลี่ยนสายน้ำเกลือ Chapter One 'Genesis' (2006)
Yeah, you took your I.V.s out.ก็คุณเล่นถอดสายน้ำเกลือออก The Rat (2006)
Lincoln, there is no reason for you to be here if your I.V. isn't in.ลินคอล์นถ้าคุณไม่รับน้ำเกลือก็ไม่มีเหตุผลจะต้องอยู่ที่นี่ The Rat (2006)
She has bags of saline solution for boobs.เขาใช้ถุงน้ำเกลือเสริมหน้าอก 200 Pounds Beauty (2006)
Pressure dressings applied.Two large bore I.V.S started.ห้ามเลือดไว้แล้ว ให้ น้ำเกลือ 2 ขวดขณะมานี่ A Change Is Gonna Come (2007)
We're gonna need gloves,I.V.S,gauze,ab pads,trauma gowns.เราต้องการถุงมือ น้ำเกลือ ผ้าก๊อซ ชุดคลุม A Change Is Gonna Come (2007)
So get me the ambu bag and the sane.I'm starting an I.V.เอาที่ช่วยหายใจมา ฉันกำลังให้น้ำเกลือ A Change Is Gonna Come (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำเกลือ[n. exp.] (nām kleūa) EN: brine ; saline solution   FR: solution saline [f] ; saumure [f] ; eau salée [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mineral water[N] น้ำแร่, See also: น้ำเกลือแร่
pickle[N] น้ำเกลือสำหรับดองของ, Syn. solution, formaldehyde solution
saline[N] น้ำเกลือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brine(ไบรน) n. น้ำเค็ม,ทะเล,มหาสมุทร,น้ำทะเล,น้ำมหาสมุทร,สารละลายเกลือ vt. ใส่น้ำเกลือ,ใส่ลงในน้ำเกลือ., See also: briner n. ดูbrine brinish adj. ดูbrine, Syn. sea
briny(ไบร'นี) n. มหาสมุทร adj. เค็มมาก,เกี่ยวกับน้ำเกลือ
drip(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไปทั่ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวที่หยด,การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด,, Syn. drop,dribble
transfuse(แทรนซฟิวซ') vt. ถ่ายโลหิต,ถ่ายเท,โยกย้าย,ย้าย,ทำให้ซึมผ่าน,ฉีดน้ำเกลือเข้าไปในเส้นโลหิต,, See also: transfuser n. transfusible adj. transfusable adj. transfusion n. transfusive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
drip(n) หยด,เครื่องหยดน้ำเกลือ,การให้น้ำเกลือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top