ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำหนึ่ง

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำหนึ่ง-, *น้ำหนึ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำหนึ่ง[ADJ] of the highness grade, See also: of the first water, excellent, Syn. ดีเยี่ยม, Example: เพชรเม็ดนี้เป็นเพชรน้ำหนึ่งของไทยที่มีราคาสูงมาก, Thai definition: มีคุณสมบัติสูงสุดและมีแสงแวววาวบริสุทธิ์ (ใช้แก่เพชร)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำหนึ่งว. มีคุณสมบัติสูงสุดและมีแสงแวววาวบริสุทธิ์ (ใช้แก่เพชร) เรียกว่า เพชรนํ้าหนึ่ง.
น้ำหนึ่งใจเดียวกันว. มีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Saladinin täytyy kuljettaa armeijaansa vesitse.ซาลาดินชอบเคลื่อนกองทัพ จากแหล่งน้ำหนึ่งไปหาอีกแหล่งน้ำหนึ่งKingdom of Heaven (2005)
I'll tell you what I'll do. I'll put a quart of water in that pool for every pass you complete.เรื่องนั้นฉันจะสั่งเอง ฉันจะเติมน้ำหนึ่งในสี่ Gridiron Gang (2006)
Our tech guys found this dishrag and a glass of water.หน่วยพิสูจน์หลักฐานพบผ้าเช็ดจานกับน้ำหนึ่งแก้ว A Shade of Gray (2009)
And I'm the only Waterbender left in the Southern Water Tribe.และฉันก็เป็นเพียง ผู้บงการน้ำหนึ่งเดียวที่เหลือรอดในเผ่าSouthern Water The Last Airbender (2010)
Two beers, one water.เบียร์สอง น้ำหนึ่ง BeeWare (2011)
"In sympathy and solidarity."ในความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน We'll Meet Again (2012)
I'm sorry.เราเรียกว่า "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว" ฉันขอโทษ Curriculum Unavailable (2012)
Would you like me to get naked too, for solidarity?เธออยากให้ผมแก้ผ้าด้วยไหม เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน? Fire: Part 2 (2013)
You, I, Anya stand here in solidarity... with the people who cannot be here with us...คุณ ฉัน อันย่า ยืนอยู่ที่นี่ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว กับผู้คน ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่กับเรา The Freelancer (No. 145) (2013)
The one and only Clifton "Fou-fou" Eddie on drums!เพชรน้ำหนึ่ง คลิฟตัน "ฟูฟู" เอ็ดดี้ ตีกลอง La La Land (2016)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
one(วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง
sodality(โซแคล'ลิที) n. สัมพันธไมตรี,มิตรไมตรีจิต,ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน,ความเป็นเพื่อน,สมาคม,สังคม,สมาคมฆราวาส เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางศาสนา
unanimity(ยูนะนิม'มิที) n. ความเป็นเอกฉันท์,ความพร้อมเพรียง,การไม่มีข้อโต้แย้ง,การมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Syn. agreement,accord
unanimous(ยูแนน'นิเมิส) adj. เป็นเอกฉันท์,ไม่มีข้อโต้แย้ง,มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน., See also: unanimously adv. unanimousness n., Syn. concordant

English-Thai: Nontri Dictionary
homogeneous(adj) เหมือนกัน,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
paragon(n) เพชรน้ำหนึ่ง,มณี,ยอด
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต
solidarity(n) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ความสมัครสมาน
solidify(vt) ทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ทำให้แข็ง
unanimity(n) ความเป็นเอกฉันท์,ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
unanimous(adj) เป็นเอกฉันท์,มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

French-Thai: Longdo Dictionary
verre(n) |m, pl. -s| แก้ว เช่น un verre d'eau น้ำหนึ่งแก้ว, un verre du vin ไวน์หนึ่งแก้ว, un verre à eau แก้วน้ำ, un verre à vin แก้วไวน์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top