ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำลง

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำลง-, *น้ำลง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำลงน. นํ้าในทะเลและแม่นํ้าลำคลองที่มีทางติดต่อโดยตรงกับทะเลหรือได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเลเป็นต้นที่มีระดับนํ้าตํ่าลง ในวันหนึ่ง ๆ ตามปรกตินํ้าจะลง ๒ ครั้ง และนํ้าลงครั้งแรกจะมีระดับตํ่ากว่าลงครั้งที่ ๒.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fetch me that pitcher.หยิบเหยือกน้ำลงมาให้หน่อยสิ The Princess Bride (1987)
It falls to me now to appeal to you... the members of the jury, not to get caught up in this... tide of mass hysteria.ว่าตรงกับผมตอนนี้ อุทธรณ์ต่อคุณ ... สมาชิกของคณะลูกขุน, ที่จะไม่ได้รับจมอยู่นี้ ... น้ำขึ้นน้ำลงของฮิสทีเรียมวล In the Name of the Father (1993)
The bathroom is down the hall.ห้องน้ำลงไปทางห้องโถงครับ Brokedown Palace (1999)
Put the skillet back on the fire and add a little bit of water to the glazing.เอากะทะไปตั้ง แล้วเติมน้ำลงไปในเกล็ดน้ำตาล Woman on Top (2000)
Draw my bath. Warm my towel.ปล่อยน้ำลงอ่าง เตรียมผ้าเช็ดตัว Mulan 2: The Final War (2004)
I don't know. A two-day hike down the river.ผมไม่แน่ใจ อาจต้องใช้เวลา 2 วันถ้าเดินตามน้ำลงไป Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
At night. And the tide kept coming in and out.ตอนกลางคืน น้ำขึ้นน้ำลงสลับไปมา Primer (2004)
Listen up. Got a low-tide warning in the a.m. For you.รับฟังพยากรณ์น้ำขึ้น-น้ำลง สำหรับวันพรุ่งนี้เช้า The Fog (2005)
I want divers down in the river.ฉันต้องการนักดำน้ำลงไปในแม่น้ำ Manhunt (2006)
They found his body at low tide.กว่าจะพบศพเขาก็เป็นตอนน้ำลงแล้ว The Orphanage (2007)
I think the tide's the least of our problems.เรื่องน้ำขึ้นน้ำลงนั้น ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของเรา Rogue (2007)
you should have dumped water on his head.ถ้าเธออยากจะช่วยเขา เธอน่าจะราดน้ำลงบนหัวเขาเลยนะ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำลง[n.] (nāmlong) EN: ebb tide   FR: marée descendante [f] ; reflux [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ebb tide[N] กระแสน้ำลง, See also: น้ำลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ebb tideกระแสน้ำลง,น้ำลง
tide(ไทดฺ) n. น้ำขึ้นน้ำลง,กระแสน้ำ,สิ่งที่ขึ้น ๆ ลง ๆ สลับกัน,แนวโน้ม,วิกฤติกาล,ฤดู,เทศกาล,โอกาสที่เหมาะ,ช่วงระยะเวลาหนึ่ง, -Phr. (turn the tide กลับทิศทาง) vi. ไหลตามกระแสน้ำ,ไหลไปไหลมา,ลอยไปตามกระแสน้ำ vt. ทำให้ลอยไปตามกระแสน้ำ, -Phr. (tide over ช่วยให้พ้นความลำบาก
wane(เวน) vi.,n. (การ) (ดวงจันทร์) แหว่ง,ลด,ถอย,เสื่อม,ตกต่ำ,ค่อย ๆ สลาย,ค่อย ๆ สิ้นสุด,ระยะเสื่อม,ระยะตกต่ำ,น้ำลง -Phr. (on the wane ลดลง เสื่อมลง), Syn. diminish

English-Thai: Nontri Dictionary
EBB ebb tide(n) น้ำลด,น้ำลง,น้ำแห้ง
ebb(n) น้ำลด,น้ำลง,การไหลกลับ,การลดลง,ความเสื่อม,จุดเสื่อม
tidal(adj) เกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top