ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำมือ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำมือ-, *น้ำมือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำมือ[N] one's own hands, Syn. มือ, Example: เขาทำลายความรักความหวังดีทั้งหมดด้วยน้ำมือของเขาเอง, Thai definition: มือของตัวเองแท้ๆ
น้ำมือ[N] ability, See also: effort, skill, expertness, Syn. ความชำนาญ, ความสามารถ, Example: สินค้าใหม่ๆ ที่มีขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดโดยน้ำมือของคนไทย, Thai definition: ความสามารถในการทำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำมือน. มือของตัวแท้ ๆ เช่น งานนี้สำเร็จได้ด้วยน้ำมือของฉันเอง
น้ำมือความสามารถในการทำ, การกระทำ เช่น เรือสินค้าจมลงด้วยน้ำมือโจรสลัด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must die at the hands of Don Francisco.ผมต้องตายด้วยน้ำมือของ ดอน ฟรานซิสโก้ Don Juan DeMarco (1994)
I ask only that it be at the hands of Don Francisco... so it may be said I died in glory from a worthy opponent.ผมขอแค่เพียงให้เป็นน้ำมือ ของ ดอน ฟรานซิสโก้ ถึงจะเรียกได้ว่าตายอย่างสมศักดิ์ศรี Don Juan DeMarco (1994)
Only a month ago, we were certain of death at the hands ofbandits.เมื่อเดือนที่แล้วเรายังเกือบตาย ด้วยน้ำมือพวกโจร Seven Years in Tibet (1997)
The day the human race was nearly destroyed by weapons they'd built to protect themselves.วันที่มนุษยชาติถูกทำลายลง ด้วยน้ำมือ ของอาวุธที่สร้างขึ้น เพื่อป้องกันตนเอง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
A young warrior once consulted a seer of sorts... and was told that he would die at the hands of a Furyan.มีนักรบหนุ่มเคยถาม เรื่องต่างๆกับผู้หยั่งรู้ ท่านตอบว่าเขาจะตาย ด้วยน้ำมือของชาวฟิวเรี่ยน The Chronicles of Riddick (2004)
I'd rather die by the hands of Han soldiers.ข้าขอตายด้วยน้ำมือพวกฮั่นดีกว่า Episode #1.43 (2006)
If we're going to die at Do-Chi's hands, I'd rather take that bastard and run.ถ้าเราต้องมาตายด้วยน้ำมือโดชิ ข้าขอพาไอ้บ้านี่หนีไปดีกว่า Episode #1.8 (2006)
A younger woman was chosen to personify fertility and then killed in a blood ritual by the presiding priesthood.หญิงสาวถูกเลือก เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ และถูกฆ่าในพิธีเลือด โดยน้ำมือหัวหน้านักบวชหญิง The Wicker Man (2006)
But not by my hands.ด้วยความตายของโดคส์ แต่ไม่ใช่จากน้ำมือผม There's Something About Harry (2007)
Death by cop.ตายด้วยน้ำมือตำรวจ Do You Take Dexter Morgan? (2008)
After suffering a series of disastrous defeats at the hands of General Grievous, the Republic's foothold in the Outer Rim is in jeopardy.หลังจากความพ่ายแพ้ยับเยินอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำมือของนายพลกรีวัส ฐานที่มั่นของสาธารณรัฐบริเวณขอบนอก กำลังตกอยู่ในอันตราย Downfall of a Droid (2008)
I have watched so many people I love die at your hands, Uther Pendragonข้าต้องทนดูคนที่ข้ารักตายด้วยน้ำมือท่านมามากมาย อูเธอร์ เพนดราก้อน Excalibur (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
anthropogenic(adj) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย์, ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เช่น The anthropogenic contribution to greenhouse gas has been established as an infinitesimally small amount., R. anthropogenetic

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top