ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำมันดีเซล

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำมันดีเซล-, *น้ำมันดีเซล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[N] diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[N] diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[N] diesel fuel, See also: diesel oil, Syn. น้ำมันโซล่า, Example: น้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปัจจุบันเป็นชนิดกำมะถันต่ำ, Thai definition: น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบอัดระเบิด
น้ำมันดีเซลหมุนรอบช้า[N] diesel oil

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำมันดีเซลน. นํ้ามันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดหมุนเร็ว, นํ้ามันโซลา ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diesel oilน้ำมันดีเซล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diesel fuelน้ำมันดีเซล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diesel fuelsน้ำมันดีเซล [TU Subject Heading]
ดีโซฮอล์น้ำมันดีเซล ผสมกับเอทานอล ชนิดที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% ขึ้นไป แต่หากใช้เอธานอลชนิดที่มีความบริสุทธิ์ 95% จะต้องผสมสารเคมีประเภท อิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifiers) [ปิโตรเลี่ยม]
ดีเซลมะพร้าวน้ำมันดีเซลผสมน้ำมันมะพร้าวโดยอาจมีการผสมน้ำมันก๊าดหรือติดตั้งอปุกรณ์ สำหรับเพิ่มอุณหภูมิน้ำมันเพื่อช่วยให้สามารถติดเครื่องยนต์ได้ง่าย [ปิโตรเลี่ยม]
diesel oilน้ำมันดีเซล, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกัน ได้จากการกลั่นลำดับส่วนปิโตรเลียม ในแต่ละโมเลกุลจะมีคาร์บอน 13 หรือ 14 อะตอม มีจุดเดือด 250 - 350°C  ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It says here that one of the previous fires was set with diesel fuel that disappeared from the grounds keeping facility.ในรายงานนี้บอกว่า/Nเพลิงไหม้ครั้งก่อน ๆ ต้นเพลิงมาจากน้ำมันดีเซล ที่หายไปจาก/Nชั้นเก็บของใต้ดินของคณะ Compulsion (2005)
Anterior face, neck and chest are intact, though swollen from apparent immersion in water.น้ำมันดีเซล. -ตัวเร่ง,อาจจะ? -ผมก็ไม่รู้. Deja Vu (2006)
The Nords said that the diesel was payment for my crank debt.พวกThe Nordsมันพูดว่าน้ำมันดีเซลในรถนั่น เป็นเงินแทนที่ฉันติดหนี้ค่าโคเคน The Pull (2008)
Darby is dealing meth at the diesel yard up in Pope.ดาร์บี้ซื้อขายยาเสพติด ที่จุดจอดรถน้ำมันดีเซลด้านเหนือโป๊บ The Pull (2008)
It's 8,500 gallons of diesel.มันบรรจุน้ำมันดีเซลอยู่8,500แกลลอน The Pull (2008)
Stolen diesel.ขโมยน้ำมันดีเซล The Pull (2008)
It's where he filled his tanker with diesel.ที่เขาบรรทุกทุกน้ำมันดีเซลมาเต็มคัน The Pull (2008)
And metal fragments under their fingernails, But there's something else.ทันย่ามีน้ำมันดีเซลติดอยู่บนเสื้อของเธอ Solitary Man (2010)
Table sugar was found on almost all the victims' clothing.น้ำตาลรึ มันซึมซับน้ำมันดีเซล Solitary Man (2010)
No hefty bags. No diesel fumes. This is what she would have wanted... a grieving spouse...ไม่มีถุงดำ ไม่มีกลิ่นน้ำมันดีเซล นี่เหรอคือสิ่งที่เธอต้องการ My Bad (2010)
Hmm. Uh, It's diesel fuel.น้ำมันดีเซล The Bump in the Road (2012)
Diesel fuel leaked on her.น้ำมันดีเซลรั่วใส่เธอ The Bump in the Road (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำมันดีเซล[n. exp.] (nāmman dīsēl) EN: diesel oil ; diesel   FR: diesel [m] ; gazole [m]
น้ำมันดีเซลหมุนรอบช้า[n. exp.] (nāmman dīsēl munrøp chā) EN: diesel oil   
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[n. exp.] (nāmman dīsēl mun reo) EN: diesel fuel ; diesel oil   

English-Thai: Longdo Dictionary
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diesel[N] น้ำมันดีเซล, Syn. diesel oil

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top