Search result for

น้ำมันดิบ

(34 entries)
(0.0698 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำมันดิบ-, *น้ำมันดิบ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำมันดิบน. นํ้ามันที่สกัดหรือสูบขึ้นมาจากแหล่งกำเนิด และยังมิได้ทำให้บริสุทธิ์หรือยังมิได้นำไปกลั่นแยกออกเป็นส่วน ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crude oilน้ำมันดิบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asphalt-base crudeน้ำมันดิบแอสฟัลต์สูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Black Goldน้ำมันดิบ [ปิโตรเลี่ยม]
Blent Blendน้ำมันดิบเบรน
น้ำัมันดิบจากแหล่งทะเลเหนือของอังกฤษ ซึ่งราคาของน้ำมันดิบเบรนใช้เป็นตัวอ้างอิงราคาน้ำมันในตลาดน้ำมันนานาชาติด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Crude Oilน้ำมันดิบ
น้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาจากแหล่ง หลังจากที่แยกเอาก๊าซที่ปนอยู่ออกแล้ว และส่งเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
Sour Oilน้ำมันดิบที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์
น้ำมันดิบที่มีไฮโดรเจนซัลไฟล์ปนอยู่ ซึ่งปริมาณขั้นต่ำของกำมะถันที่อนุญาตให้มีได้ในน้ำมัน จะแตกต่างกันไปแล้วแต่โรงกลั่นและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปมากกว่า 1% โดยน้ำหนัก [ปิโตรเลี่ยม]
Heavy Oilน้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นสูง
มีค่า API น้อยกว่า 25 องศา จะมีความหนืดสูงถึง 10,000 cp มีสีดำ มีแอสฟัลและกำมะถันปนอยู่ในปริมาณสูง ในการผลิต heavy oil จะต้องใช้วิธีการใช้ความร้อนช่วยการผลิต (thermal recovery method) เช่น การอัดน้ำร้อน (steam flood) เพื่อให้น้ำมันหลอมละลายจะได้เคลื่อนที่ได้ง่าย [ปิโตรเลี่ยม]
Light Oilน้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นน้อยและมีค่า API อยู่ระหว่าง 35-45 องศา , น้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นน้อยและมีค่า API อยู่ระหว่าง 35-45 องศา ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet light) จะเป็นสีขาว [ปิโตรเลี่ยม]
Crude Oil น้ำมันดิบ
ปิโตรเลียมในสภาพเหลวตามธรรมชาติ ซึ่งได้จากบ่อน้ำมัน หรือได้ ผ่านเครื่องแยกก๊าซออกไปแล้ว แต่ยังมิได้ทำให้บริสุทธิ์หรือยังมิได้ นำไปกลั่นแยกออกตามลำดับขั้น [สิ่งแวดล้อม]
Crude Oilน้ำมันดิบ,น้ำมันขี้โล้ [การแพทย์]
crude oilน้ำมันดิบ, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันเป็นของเหลวค่อนข้างเหนียวมีสีน้ำตาลไหม้หรือดำ  เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ ทับถมกันอยู่เป็นเวลานานนับล้านปี เมื่อนำมากลั่นลำดับส่วนจะได้แก๊สน้ำมันชนิดต่าง ๆ และแอสฟัลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who is enjoying her first taste Of the spoils of dirty oil.ผู้เพลิดเพลินกับการลิ้มรสแรก ของอำนาจแห่งน้ำมันดิบ The Wrath of Con (2009)
It's a crude version. It's coarse-grained.มันเป็นรุ่นน้ำมันดิบ มันเป็นเนื้อหยาบ Is There Life After Death? (2011)
All I got is you, floating over the coals with half a hope that you're gonna figure it all out.ฉันมีแค่นาย กระเสือกกระสนอยู่ในน้ำมันดิบ ด้วยความหวังครึ่งหนึ่งในใจว่าตัวเองจะรู้ได้ Hello, Cruel World (2011)
Of course you remember when she spilled 100 million gallons of crude off Pensacola.ท่านต้องจำได้ว่ามันทำน้ำมันดิบล้านแกลลอนรั่วใส่ชายฝั่งเพซาโลา Iron Man 3 (2013)
A grafter. A con man trapped in a river of boiling tar.คนกินสินบน นักฉ้อฉลที่จมในน้ำมันดิบเดือด Inferno (2016)
Now, that was a call informing me that while I'd been otherwise engaged, a supertanker on the Thames estuary had been accidently loaded with contaminated crude oil.นั่นเป็นโทรศัพท์ที่แจ้งผม ว่าในระหว่างที่ผมกำลังยุ่ง เรือบรรทุกน้ำมันที่ปากแม่น้ำเทมส์ เกิดความผิดพลาดในการถ่ายน้ำมันดิบ ทำให้มีสิ่งปนเปื้อนผสมเข้าไปด้วย Salesmen Are Like Vampires (2017)
Don't be crude.อย่าน้ำมันดิบ Pinocchio (1940)
Jet fuel.น้ำมันดิบ Goodbye to All That (2008)
so you need someone to overs construction on 600 miles of pipeline to carry crude between your fields in kirkuk and the port of ceyhan.คุณต้องการคนดูแลการก่อสร้าง ท่อส่งน้ำมันดิบยาว 600 ไมล์ จากบ่อน้ำมันที่เคอร์คุก ไปที่ท่าเรือเมืองเซฮาน Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำมันดิบ[n. exp.] (nāmman dip) EN: crude ; crude oil   FR: pétrole brut [m] ; brut [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), S. benzin,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crude    [N] น้ำมันดิบ, Syn. crude oil
crude oil    [N] น้ำมันดิบ, Syn. crude
petroleum    [N] น้ำมันปิโตรเลียม, See also: น้ำมันดิบ, น้ำมันจากดิน, Syn. mineral oil, crude oil
pitch    [N] น้ำมันดิบ, See also: ยางมะตอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bitumen(ไบทู'เมน) n. น้ำมันดิบเช่นasphalt, See also: bituminoid adj. ดูbitumen
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse,unrefined
crude oilน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
crude petroleumน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
pitch(พิทชฺ) vt. กาง (เต็นท์) ,ตั้ง (ค่าย) ,โยน,ขว้าง,เหวี่ยง,กำหนด,ยืน,ประจำ,เร่ขาย,ตั้งโชว์สินค้า,ปูทาง,เล่านิยาย. vi. ถลำไปข้างหน้า,โยน,ขว้าง,เอียง,ราดด้วยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in ร่วมด้วย เริ่มทำงานอย่างขะมักเขม้น) n. ระดับ,ระดับเสียง,ยางมะตอย,น้ำมันดิบ,ยางไม้,ตำแหน่ง,ความลาด,จุดสูงสุด,ความบิดของใบพัด,ที่ตั้งแผงลอย,ช่วงระยะห่างของเกลียว,สถานที่แสดง

English-Thai: Nontri Dictionary
pitch(n) ระดับเสียง,ชัน,น้ำมันดิบ,ที่มั่น,ที่ประจำ,ที่ขายของ

German-Thai: Longdo Dictionary
Benzin(n) |das, pl. Benzine| น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top