ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำมนตร์

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำมนตร์-, *น้ำมนตร์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำมนตร์น. นํ้าที่พราหมณ์เสกเพื่อให้อาบ กิน หรือประพรมเป็นต้น ถือกันว่าเป็นมงคล, เรียกเต็มว่า น้ำเทพมนตร์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Silver, salt, holy water -- nothing.เงิน เกลือ น้ำมนตร์ -- ไม่เกิดอะไรขึ้นเลย The End (2009)
Holy water?น้ำมนตร์ล่ะ? Lost Girls (2009)
Um, there should be salt and holy water in the pantry,น่าจะมีเกลือกับน้ำมนตร์ ในตู้เก็บของ The Song Remains the Same (2010)
She's got no scars, no wounds, no reaction to salt, silver, Holy water...เธอไม่มีแผลเป็น ไม่มีแผล ไม่มีปฏิกิริยาต่อเกลือ เงิน น้ำมนตร์... Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
Right after you take a shot of holy water, huh?ได้ แต่หลังจากทดสอบด้วยน้ำมนตร์นะ Devil May Care (2013)
Let it all out. Aah! All right, we got Jesus juice, guns loaded with Devil's Trap bullets.ปลดปล่อยมันออกมา เอาล่ะ เรามีน้ำมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ Devil May Care (2013)
Go get more bullets, more holy water -- get everything.ไปเอากระสุนมาให้มากที่สุด น้ำมนตร์ด้วย เอามาทุกอย่างเลยแหละ Devil May Care (2013)
Now, I have tried cutting off her head, burning her, dousing her with holy water.เอาล่ะ ฉันพยายามตัดหัวหล่อน เผาหล่อน เอาน้ำมนตร์สาด Slumber Party (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
aspersorium(แอสเพอซอ'เรียม) n., (pl. -ria, -riums) ภาชนะใส่น้ำมนตร์, aspergillum

English-Thai: Nontri Dictionary
chrism(n) น้ำมนตร์
font(n) โอ่งน้ำมนตร์,อ่างน้ำมนตร์
HOLY holy water(n) น้ำมนตร์
immerse(vt) จุ่ม,ท่วม,จมมิด,ฝัง,หมก,แช่,รด(น้ำมนตร์)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top